Archives for Ocak, 2017

Bilim

KARACİĞER

Kalp ile birlikte vücudun en önemli organı ve kanın kökeni olarak bilinmektedir. Bazı batı kökenli dillerde karaciğer ve hayat kelimeleri aynı kökenden gelmişlerdir. Vücut karaciğersiz çalışamaz. Vücudun en büyük organı…
Yazının Devamı
Bilim

MİDE

Mide bir bakıma depodan başak bir şey değildir, midemiz olmasaydı günde 3 öğün değil belki 6 öğün yemek yiyecektik. Sindirim söz konusu olduğunda ince bağırsaklar asıl sindirim organını temsil eder.…
Yazının Devamı
Bilim

SİNDİRİM SİSTEMİ

Besinlerin parçalanarak vücudumuzda kullanılır hale gelmesi için gerçekleşen olaylara sindirim denir. Sindirim çok karmaşık bir süreçtir. Vücudumuzda sindirimle ilişkili birçok organ bulunur. Her birinin farklı işlevi olan bu organlardan oluşan…
Yazının Devamı
Bilim

BİTKİLERDE ÜREME

Polen ve tohumsuz bitkilerin üremesini sağlayan sporları inceleyen bilim dalına palinoloji denir. Bu isim eski yunanca palinos (un,toz) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşmesinden türemiştir. Çiçeksiz bitkilerde, dal uçlarında veya yaprak…
Yazının Devamı
Bilim

POLEN

Polen araştırmalarının ilk yapıldığı, tarihsel inceleme ve tahlillere yol açan ilk çalışma Dr. L. Von Post tarafından 1916’da İsveç’te başlamıştır. Sonra Dr. O. Erdtman polenleri birbirinden ayırt etmek için temel…
Yazının Devamı
Bilim

OTOFAJİ NEDİR

Otojaji, hücredeki uzun ömürlü proteinlerin, hücre sitoplazmasının veya bütün haldeki organellerin yapı taşlarına ayrıştırılmasıdır. Bozulan hücrelerin geri dönüştürülmesi ve hücredeki ortamdan uzaklaştırılması için gerçekleşir. Kelime anlamı ise kendi kendini yemedir.…
Yazının Devamı