Archives for Şubat, 2018

Bilim

DEĞERLİK BAĞ KURAMI

VSEPR modeli, daha çok Lewis yapılarına dayanmakta olup, molekül geometrilerini öngörmek için bağıl olarak basit bir yöntemdir. Fakat daha önce işaret edildiği gibi Lewis kuramı kimyasal bağları tam olarak açıklayamaz.…
Yazının Devamı
Bilim

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER Elementlerin elektron dağılımlarının artan atom numaralarıyla periyodik olarak değiş­tiklerini görebiliriz. Sonuç olarak, fiziksel ve kimyasal davranışlarda periyodik deği­şimler vardır. Önce etkin çekirdek yükü kavramına bakacağız. Bu…
Yazının Devamı
Bilim

MOLEKÜL GEOMETRİSİ

Molekül geometrisi, bir moleküldeki atomların üç boyutlu düzenlenmesidir. Molekül geometrisi, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ve vereceği tepkime tipleri gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri etkiler. Genelde moleküldeki bağ uzunlukları ve…
Yazının Devamı
Bilim

BAĞ ENERJİSİ

Bağ enerjisi bir molekülün kararlılığının ölçüsüdür. Bu enerji, gaz halindeki 1 mol molekülde, belirli bir bağı kırmak için gerekli olan entalpi değişimidir. (Katılar ve sıvılardaki bağ enerjileri komşu moleküller tarafından…
Yazının Devamı