Kim Kimdir Son Makaleler

ABAZA HASAN PAŞA (? – 1658)

Tarafından yazılmıştır admin

Osmanlı veziri. Anadolu’da yönetime karşı büyük bir ayaklanma başlat­mıştır.

Kapıkulu Ocaklarının süvari sınıfı olan Silahtar Ocağı’ndan yetişti. Bir süre Sinanzade Mehmed Paşa’nın mütesellimliği  (vergi toplayıcılığı) görevinde bulunduktan sonra, Anadolu’da ayaklanan Haydaroğlu Mehmed’in üzerine gönderildi. 1650’de Isparta yakınlarında ayaklanmacıları yenen Haşan Paşa’ya buna karşılık Yeni İl denilen, Kangal yöresinin Türkmen ağalığı verildi; yani buradaki göçebe Türkmenler’in başına devlet görevlisi olarak getirildi. Bir yıl sonra, Yeniçeri Ocağı’nın komutanları olan ocak ağaları bu atamaya karşı çıkınca Türkmen ağalığı elinden alındı. Bunun üzerine 1651’de ayaklandı.

Gerede ile Bolu arasındaki bölgeye egemen oldu. Ayaklanmayı bastırmak için, önce Sivas Valisi İbşir Mustafa Paşa, daha sonra da Karaman Beylerbeyi Kâtırcıoğlu gönderildi. Abaza Haşan Paşa Katırcıoğlu’nu Konya Aksaray yakınlarında bozguna uğrattık­tan sonra İbşir Paşa ile birleşerek İstanbul üzerine yürümeye başladı. Eskişehir dolaylarını denetim altı­na aldı, isteklerini İstanbul’a bildirdi. Boynueğri Mehmed Paşa başkanlığında gönderilen bir kurul, sipahilerle yeniçeriler arasındaki anlaşmazlıkları çö­züme bağladığı gibi, Abaza Haşan Paşayı da ayaklan­madan vazgeçirdi ve Türkmen ağalığı kendisine geri verildi.

1653’te İstanbul’a giderek bir süre kaldı. O sırada sadrazam olan Derviş Mehmed Paşa, ona valide kethüdalığı yani Valide Sultan’ın maiyetinin yöneti­ciliği görevini önerdi ama Haşan Paşa yeniden Yeni İl’deki Türkmen ağalığına döndü.

1654’te İbşir Paşa sadrazam olunca, Abaza Hâşan Paşa’yı İstanbul’a çağırdı ve Anadolu’dan gelen kuvvetlere komutan yaptı. 1655’te, Kaptan-ı Derya Kara Murad Paşa yeniçerileri ayaklandırarak, İbşir Paşa’yı öldürttü ve sadrazam oldu. Abaza Haşan Paşa da Anadolu’ya geçti. Bu kez Karaman ve Halep valiliklerine atanmış olan Şeydi Ahmed Paşa ile anlaştı ama Kara Murad Paşa’dan üç ay sonra sadrazam olan Süleyman Paşa, ikisini de Venedikli­ler’e karşı Çanakkale Boğazı’nın savunmasıyla görev­lendirdi. Hasan Paşa, görev yerine gidene kadar sadrazam yeniden değişti ve 1656’da yeni sadrazam, Haşan Paşa’yı Diyarbakır valiliğine atadı.

1657’de Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa tara­fından Halep valiliğine gönderildi. Burada, onbeş kadar vali ve bey ile birleşerek Köprülü Mehmed Paşa’ya başkaldırdı ve Bursa önlerine kadar ilerledi. 1658’de üzerine gönderilen Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa’yı Ilgın yakınında yendikten sonra, kışı geçirmek için kuvvetlerini Antep’e çekti. Amacı Arabistan’a geçmekti ancak Halep’te bulunan Murtaza Paşa’nın oyununa geldi ve affedileceği ümidiy­le, adamlarıyla Halep’e giderek teslim oldu. Otuz adamı ile birlikte öldürüldü, başı İstanbul’a gönderildi.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: