Son Makaleler Tarihçe

AKAD İMPARATORLUĞU (M.Ö. 2350- 2150)

Tarafından yazılmıştır admin

Akkadlar Sami kökenli idi. Sümerlerin Mezopotamya’ya geldikleri sı­rada, bölgede bir takım Sami kökenli kavimlerin varlığı bilinmektedir. An­cak, Akkad devletini kuran Samilerin, M.Ö.2500 yıllarında, bölgenin orta kesimlerine geldikleri, tahmin edilmektedir. Akkad devleti ismini, Sargon’un başkent olarak kurduğu Agade kentinden almıştır.

Akkadlar ile ilgili idari tabletler Susa, Gassur, Mari (Tell Hariri)  ve Teli Brak kazılarında bulunmuştur.

Akkad devletini kuran ve bu devleti Ön Asya’da büyük bir impa­ratorluk haline getiren kişi Sargon’dur. Sargon hakkında Akkad dönemi belgeleri ya da bu belgelerin daha sonraki kopyalarında bilgiler bulunmak­tadır. Bunlardan bazıları, Hattuşaş ve El – Amarna arşivlerinde bulunmuştur.

Ayrıca, Sargon ve torunu Naram-Sin’e ait zafer abideleri, Saripul Kaya Kitabesi, Manistusu Obeliski ve “Sar-Tamhari” (Mücadele Kralı) gibi Akkad dönemine ait belgeler bulunmaktadır. Sar-Tamhari metinlerinde, Sargon ve torunu Naram-Sin’in seferlerine yer verilmektedir.

Sargon (M.Ö. 2334-2279):

Onun yaptığı işlerin büyüklüğü nedeniyle, hayatı efsanevi bir kişilik kazanmıştır. Doğumuyla ilgili efsane daha sonra Tevrat’ta anlatılan (Exodus II 5) Hz. Musa’nın hayatıyla benzerlik gösterir. Onların doğum hikâyesinin benzerliklerini Pers kralı Kyros ve Roma kenti­nin kuruluşuyla ügili Romulus efsanelerinde de görmek mümkündür.

Sümer Kral Listesi’nde Sargon’la ilgili yazıtta “Uruk silahla vuruldu; krallık Akkad’a geçti. Hurma bahçıvanının evlatlığı sonra Ur-zababa’nın sakisi olan kral oldu. Akkad’ı kurdu ve 56 sene idare etti” denilmektedir.

Naram-Sin zamanındaki bir belgede, dedesinden; “Ecdadım Şarrukennu Uruk kentini yıktı. Kişilerin özgürlüğünü verdi; onların burun halka­larını yaktı, ayaklarındaki zinciri kırdı” diyerek söz etmektedir

Sargon, Mezopotamya’da siyasal birliği sağlayarak, kendisine “sar kissati” (Kiş Kralı) unvanını vermişti. Sargon, hükümdarlığı döneminde Elam ülkesi krallarıyla vassallik antlaşması yaparak, doğudan gelecek saldı­rılan güvence altına almıştı. Doğudaki bu güvenliğini sağladıktan sonra, batıya bir sefer yapıp, Amanoslara ve Toroslara kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Fırat kenarındaki Tutul kentiyle birlikte, Mari, Ebla ve Yarmuti ülke­lerinin egemenliğine son verdi.

Sar-Tamhari metinlerinlerinde Sargon’un Puruşhanda’ya bir sefer yaptığı görülür. Bir başka belgede de bu krallığa tuz alış verişine giden, Akkadlı tüccarların mahsur kaldıkları ve Sargon’dan yardım istedikleri öğrenilmektedir.

Sargon’un kurmuş olduğu; dünyanın bilinen ilk imparatorluğunun sınırları; doğuda Karun Irmağı’ndan, batıda Akdeniz’e, güneyde Basra Kör­fezinden ve kuzeyde Anadolu’ya kadar uzanmaktaydı. Bir Babil kroniğin­de, onun ömrünün sonunda tanrının gazabına uğradığından ülkesinde kıtlık olduğunu ve bir suikast sonrasında öldürüldüğünden söz edilmektedir.

Sargon’un Rimuş ve Maniştusu adlı iki oğlu vardı. Babalarının yerine önce Rimuş (M.Ö.2278- 2270), sonra da Maniştusu (M.Ö. 2269- 2255) geçti. Bir suikasta kurban giden Maniştusu’nun yerine ise oğlu Naram-Sin geç­mişti.

Naram-Sin (M.Ö. 2254- 2218):

Naram-Sin’in dedesi Sargon’un bırak­tığı imparatorluğun sınırlarını koruyup, genişletti. Güneyde Sümer’e, do­ğuda Elam’a ve kuzeyde Anadolu’ya yaptığı seferler çeşitli belgelerde anla­tılmaktadır. Bunlardan kendisine ait Sar-Tamhari metinlerinde, Anadolu’da 17 krallıktan oluşan bir koalisyona karşı savaştığı, bunlar arasında Puruşhanda, Kursaura ve Kaneş (Kültepe) gibi krallıkların olduğu, koalis­yonun başında Hatti Kralı Pampa’nın yer aldığından söz edilmektedir.

Naram-Sin zamanında Akkad İmparatorluğunun sınırları; doğuda Elam, kuzey batıda Anadolu, güneyde Basra körfezine kadar genişlemişti. Naram-Sin’in yerine oğlu Bin-Kali-Şarri (Şar-Kali-Şarri) geçti.

Şar-Kali-Şarri (M.Ö. 2217- 2193) dönemi belgelerinden, ona karşı Anadolu, Elam ve Güney Mezopotamya’da ayaklanmalar olduğu ve dağ kavimlerinin bölgeye akınlar yaptığı öğrenilmektedir.

Bu karışıklıkları Sümer Kral Listesi de vermektedir. Ölümünden son­ra dört kişi birden kendilerini kral ilan etmişti. Onlardan kimin tahtın varisi olduğu bilinmemektedir. Babilonya bölgesine yaklaşık yüz yıl egemen olan Guti kral isimleri de bu kral listelerine karışmıştır. Bu iç çekişmeleri izleyen yıllarda, Dudu (M.Ö. 2189- 2168) ve Şu-Turul’un (M.Ö. 2168- 2154) krallıkları görülmektedir. Dudu bir süre Gutilere karşı ülkesini savundu fakat Akkad devletinin, Orta Babilonya’da küçük bir toprak parçası haline düş­mesini engelleyememiştir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: