Bilim Kim Kimdir

ALBERT EINSTEIN

Tarafından yazılmıştır admin

Albert Einstein, tarihe yön vermiş 20. yüzyılın en büyük fizikçisidir. Mucize yıl olarak adlandırılan 1905’te makalelerini yayımladığında 26 yaşındaydı ve fikirleri kabul görene kadar pek çok zorluk yaşamıştır.

Albert Einstein 14 Mart 1879’da Almanya’nın Ulm kentinde doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarında konuşma güçlü­ğü çeken Einstein konuşmaya geç başlamıştır. Fakat, konuşmaya başladığında eksiksiz cümle kurabiliyor durumdadır. Haya­tı boyunca yaşadığı benzeri problemlere bakarak Einstein’ın disleksik veya otistik olduğu iddia edil­mişse de bu konu hala tartışmalıdır.

Eğitimi

İlkokula Münih’te başlayan Albert Einstein oku­lun katı disiplini karşısında bocalamıştır. Klasik müziğe ve kemana ilgisinin ilk olarak burada başladı söylenebilir. Fen bilim­lerinde ve matematikte başarılı olmasına karşın, di­ğer derslere ilgisiz olduğu için ortalama bir öğren­ci olmuştur. Okul müdürü, çocukluğunda ve gençliğinin ilk yıllarında sorgulayıcı doğası en belirgin özelli­ği olan Einstein için yaptığı değerlendirmede ona bir kariyer seçeneği önermeyi gereksiz bulmuştur. Çünkü onun düşüncesine göre hangi mesleği seçerse seçsin, Einstein başarısız olacaktır.

Einstein ilgisi olan matematik ve fiziği öğrenmek ve öğret­mek istiyordu. Bunun için İsviçre’deki Zürih Politeknik Enstitü’sünün giriş sınavına katılır. Matema­tik ve fizik kısımlarından harika notlar almasına rağmen sınavı geçemez. Fakat harika notları sayesinde  Enstitü’ye şartlı olarak kabul edilir.

Çalışmaları

Mucize yıl 1905’te ve 1906da yayımladığı ma­kaleler üç konuya odaklanıyordu.

► İlki, fotoelektrik etkiyi açıklamak için ışığın şu an foton adını ver­diğimiz enerji paketçiklerinden (kuanta) oluştu­ğunu öngörmesidir. Bu çalışma modern fiziğin en önemli iki ayağından biri olan kuantum mekaniği­nin başlangıcı niteliğindedir. 1921’deki Nobel Ödülü’nü bu çalışmasıyla almıştır.

► Çalışmalarının ikinci konusu ise bugünkü adıyla özel görelilik kuramıdır. Farklı re­ferans sistemlerine göre, ışık hızına yakın hızdaki hareketler de dahil olmak üzere, hareketi inceleyen Einstein, ışığın hızının tüm referans sistemlerinde evrensel bir sabit olduğunu kabul eder. Bu çalışma­lar arasında en bilinir olan ve neredeyse ismiyle öz­deşleşen ise enerji ve madde arasındaki bağıntıyı ilişkilendiren E=mc2 denklemi olur.

► Üçüncü konu ise istatistiksel mekaniği ilgilendirmektedir. Sıvılar ve gazlar içindeki parçacıkların rastgele hareketle­ri üzerine yazdığı açıklama atomların ve molekül­lerin varlığına ait kuramsal kanıtları bir adım ileri taşımıştır. Artık bilim insanları için atomlar deneyle­ri etkilemeyen birtakım kuramsal varlıklar olmak­tan çıkıp dolaylı olarak da olsa ölçülebilen gerçek­ler haline gelmiştir.

Fizik biliminde değişiklik yapan bu çalışmaların aynı kişi tarafından sadece boş zamanlarında, kaynaklara ve diğer bilim insanlarına erişimin kısıtlı olduğu dönemde yayınlanması, Einstein’ın dehasının kanıtıdır.

Çalışmaları ilk başlarda tepki ile karşılaşsa da asıl tepki foton fikri­ne gelmiştir. Bohr ve görelilik konusunda yanında olan Planck gibi ünlü fizikçiler, elektromanyetik radyas­yonun bir parçacık olduğu fikrine uzun süre itirazda bulunmuşlardır. Einstein ise bu konularda çalışmalarına devam etmiştir.

Özel görelilik kuramına kütle çekim etkilerini de ekleyerek genel görelilik kuramını oluşturduğu ça­lışmasını 1915 yılının sonlarına doğru yayımlamıştır. Isaac Newton‘un teorisinde kısa kalan, güneş çevresindeki gezegen yörüngelerinin daha doğru tahmin yapılmasına ve yerçekimi kuvvetinin nasıl çalıştığına dair daha geniş kapsamlı bir açıklama sağladığı için genel göreliliğin esasları ikna edici olmuştur.
1919 yılındaki Güneş tutulmasında genel görelilik kuramının tahminleri Sir Frank Dyson ve Sir Arthur Eddington’ın gözlemleri ve ölçümleri ile teyit edildiğinde, Einstein’ın ünü bilim dünyasını aşmıştır.

18 Nisan 1955 yılında iç kanama sebebiyle öldü. Ailesinin isteği üzerine vücudu yakılan Einstein’ın beyni ise Princeton Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bulunmaktadır.

 

KAYNAK :
http://www.amnh.org/exhibitions/past-exhibitions/einstein/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/einstein-bio.html
http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: