Sağlık Son Makaleler

ANJİN HASTALIĞI

Tarafından yazılmıştır admin

Bütün anjinlerde boyun altı ve çene altı bezleri şişer, ağrı verir.

Boğazın her iki yanın­da bulunan bademcikler, çeşit­li mikropların etkisiyle sık sık iltihaplanır. Bademciklerin şiş­mesi, ateş, ağrı, yutkunma güç­lüğü belirtileriyle anjin denilen hastalık ortaya çıkar.

Ağızda, boğazda, çok zaman, hastalık yapan mikrop­lara rastlamak mümkündür. Bunların arasında en başta streptokoklar gelmektedir. Bir işitmeden, vücudun dayanık­lılığını azaltan herhangi bir olaydan sonra bu mikroplar bademciklerde iltihaba yol açarlar. Mikrop bir başka has­tadan da alınmış olabilir.

Belirtiler

Anjinin hafif şekil­lerinde bademcikler şişer, kızarır, yutma güçlüğü ve ağrı vardır. Ateş 38 – 39 de­rece arasındadır. Bir iki gün içinde ateşte boğazdaki belirtiler de kaybolur.

Anjin her zaman ha­fif şekilde olmaz. Bazı hal­lerde, şiş yutma güçlüğü, ağrı ve ateş daha fazla olur. Şişmiş, kızarmış badem­cikler üzerinde kurşuni ren­ge yakın tanecikler görülür. Ayrıca bademcikler üzerin­de esmerimsi beyaz parça­cıklar halinde zarlar bulu­nan şekli de vardır. Bu zar­lar bazen bütün bademci­ğin üstünü kaplayabilir. Bu­nun difteri ve dizanteri ile karıştırılmaması lazımdır. Anjinde bu kirli beyaz zarlar bademciklerin sınırını aşmaz. Difteride ise dama­ğa, küçük dile kadar yayılır.

Anjin vaktinde teda­vi edilmezse bazı hallerde apseleşerek çevresindeki organlarda çeşitli iltihapla­ra yol açar.

Anjin sırasında kulak ağrısına sık sık rastlanır. Bu çok defa orta kulağa giden östaki borusunun ağzındaki şişmeden mey­dana gelir. Bazen de anjin­le birlikte bir ortakulak il­tihabı başlayabilir.

Bütün anjinlerde bo­yun altı, çene altı bezleri, lenf bezleri şişer ve ağrı verebilir.

Anjin geçiren bir ki­şide idrar dikkatle gözden geçirilmelidir, idrarda albümin çıkması, idrarın kırmı­zı gelmesi (alyuvarların id­rarda bulunması) bir nefrit (böbrek iltihabı) habercisi olabilir. Nefrit genellikle anjin geçtikten sonra bir iki hafta sonra ortaya çıka­bilir.

Kızıl, kızamık, suçiçeği, tifo gibi hastalıkların başlangıcında bu hastalık­lara bağlı bir intani anjin görülebileceği de akıldan çıkarılmamalıdır.

Müzmin Anjinler

Anjinler sık sık tekrarlayabilir, yani müzminleşir. Hele üşütmelerde, rutubetin, soğuğun etkisiyle çok can sıkı­cı bir hal alır. Bademcikler ol­dukça büyümüştür, bastırılırsa bölmelerinden irin çıkar. Bo­ğazda devamlı bir gıcık, kuru bir öksürük vardır.

Müzmin anjinler böbrek iltihabına, romatizmaya, kalp zarı iltihabına, apandisite yol açabileceğinden bademciklerin çıkarılmaları doğru olur.

Tedavi

Anjin tedavisinde sülfamit, penisilin, çeşitli antibiyotikler kullanılır. Ağ­rıları ve ateşi geçirmek için aspirin ve benzeri ağrı kesi­ciler kullanılabilir. Ayrıca, antiseptik gargaralar da fay­dalıdır. Anjin, hafifte olsa, hasta yatakta tutulmalı, bol sulu yiyecekler verilme­lidir.

Boğazda apse meyda­na gelmişse küçük bir ame­liyatla apseyi deldirip cera­hat akıtılabilir. Buna sade­ce doktor karar vermelidir. Apsenin delinmesi de yine bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Anjin ‘de tedavinin erken başlamasında büyük ya­rar vardır. Ateş daima kontrol altında tutulmalıdır. Yatakta istirahat gerekli sayılır. Hastalığı müzmin hale getirmemeye dikkat edil­melidir.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: