Bilim Nedir Son Makaleler

ATOM KÜTLESİ

Tarafından yazılmıştır admin

Atomun kütlesi içerdiği elektron, proton ve nötron sayısına bağlıdır. Atom kütlesinin bilinmesi laboratuar çalışmaları için gereklidir. Ancak, atomlar yapıları itibariyle çok küçük parçacıklardır. Öyle ki, bir göze kaçabilen çok küçük bir toz parçacığı bile 1 x 1016 atom içerir. Bu nedenle, bir tek atomun tartılması mümkün değildir, ancak atom kütlesi göreceli olarak başka bir atoma göre verilebilir. Bunun için karşılaştırma olarak kullanılacak bir atom kütlesi gereklidir.

Uluslararası kabullere göre, atom kütlesi (bazen atom ağırlığı denilmektedir) atom kütle birimi (akb) ile verilir. Atom kütle birimi, tam olarak C-12 atomunun kütlesinin 1/12 sine eşittir. C-12, karbon atomunun izotopu olup altı proton ve altı nötron içerir. C-12 izotopunun kütlesinin 12 akb olarak standart kabul edilmesi, diğer elementlerin kütlelerinin buna göre ölçülmesini sağlar. Örneğin, deneysel bulgular hidrojen ato­munun kütlesinin ortalama olarak C-12 kütlesinin % 8.400 ü olduğunu göstermiştir ve C-12 izotopunun kütlesi 12 akb olduğundan, hidrojen atomunun kütlesi 0.084 X 12.00 akb veya 1,008 akb olur. Benzer hesaplamalar oksijen atomunun kütlesinin 16.00 akb ve demirin kütlesinin 55.85 akb olduğunu göstermiştir. Buna göre, demirin kütlesi hidrojenin kütlesinin yaklaşık 56 katı olur.

Ortalama Atom Kütlesi

Periyodik tabloya bakıldığında, karbon atomu kütlesinin 12.00 akb olmayıp, 12.01 akb olduğu görülür. Bu farkın nedeni, doğada bulunan elementlerin birden fazla izotopunun bulunmasıdır. Bunun anlamı şudur; elementin atom kütlesi ölçülürken, genellikle doğada bulunan izotopların ortalama kütleleri ölçülür. Örneğin, karbon 12 ve karbon-13 atomlarının doğal izotop bollukları sırasıyla %98.90 ve %1.10 dur. Karbon 13 atomunun kütlesi 13,00335 akb olarak bulunmuştur. Böylece, karbon atomunun ortalama atom kütlesi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

doğal karbonun ortalama atom kütlesi

=(0.9890)(12.00000 akb) + (0.0110)(13.00335 akb)

= 12.01 akb

Yüzde değerler hesaplamalarda kullanırken, kesirlere dönüştürülmelidir. Örneğin %98,90 değeri 98.90/100 ya da 0.9890 a eşittir. Karbon-12 atomunun izotop bolluğu, C-13′ e göre daha fazla olduğundan, karbonun ortalama atom kütlesi, 12 değerine daha yakındır.

Karbon-12 izotopunun atom kütlesi 12.01 akb denildiğinde, anlaşılması gereken en önemli nokta bu değerin ortalama değer olduğudur. Eğer karbon atomları ayrı ayrı incelenmiş olsaydı, karbon atomunun kütlesi ya 12.0000 akb ya da 13.00335 akb olurdu, ama hiçbir zaman 12.01 akb olmazdı.

Birçok elementin atom kütlesi beş ya da altı anlamlı sayıya kadar kesin olarak bulunmuştur.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: