Author Archives: admin

Tarihçe

HURRİ UYGARLIĞI

Hitit metinlerinde Hurrice için hurlili deniliyordu. M.Ö. 2. bin yılda en çok konuşulan dil Hurrice (Hurca) idi. Son yıllardaki araştırmalar Hurrilerin Doğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'ya M.Ö. 3. bin yılda…
Yazının Devamı
Tarihçe

HAİTİ UYGARLIĞI

Hititlere ait Boğazköy arşivlerinde, "Hattice" olarak adlandırılan bu krallığın dili, Hint-Avrupa dillerinden farklıdır. M.Ö. 14-15. yy da Hititlere ait dinsel metinlerde kimi dualar Hattice olarak belirtilmektedir. M.Ö. 3. bin yıldan…
Yazının Devamı
Tarihçe

LUVİ UYGARLIĞI

M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Anadolu'ya geldiği kabul edilen bu halk Hint Avrupa kökenlidir. Hititçe ile Luvice arasında büyük benzerlikler vardır. Luvice dil unsurlarına ilk kez Hititçe ile birlikte Asur…
Yazının Devamı
Bilim

AROMATİK HİDROKARBONLAR

Benzen (C6H6) aromatik hidrokarbonların ana bileşiğidir. Benzenin özellikleri aşağıdaki rezonans yapıları ile en iyi şekilde gösterilebilir. Benzen, altı köşesinde karbon atomları bulunan düzlemsel altıgen bir moleküldür. Tüm karbon-karbon bağlarının uzunlukları…
Yazının Devamı
Bilim

MOLEKÜL ORBITAL KURAMI

Değerlik bağ kuramı, moleküllerde bağ oluşumunu açıklayan iki kuantum mekaniksel yaklaşımdan biridir. Bu kuram, bağ kararlılığını atom orbitallerinin örtüşmesiyle en azından nitel olarak açıklar. Değerlik bağ kuramı, melezleşme kavramını kullanarak…
Yazının Devamı