Bilim

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Tarafından yazılmıştır admin
 1. Yüksek doğurganlık oranına bağlı olarak genç nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı yüksek­tir. Aile planlaması ya hiç yok ya da çok yetersizdir.
 2. Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelere göre kısa, yaşlı nüfus oranı çok düşüktür.
 3. Kırsal nüfus fazlalığı ve yoğun iç göçlere bağlı olarak hızlı fakat plansız kentleşme yaygındır.
 4. Yetersiz beslenme, ilkel sağlık ve hijyen koşulları yaygındır.
 5. Okur-yazar oranı düşük, özellikle lise ve üniversite mezunların oranı çok düşük. Bilimsel ve teknolojik araştırmalar çok yetersizdir.
 6. Kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ayrımcılığı çok belirgin ve yaygındır. Kadınların toplum içindeki sosyo-ekonomik statüsü çok düşüktür.
 7. Kız çocukların okula gitme oranı erkeklere göre çok düşüktür. Okuma yazma bilmeyenlerin büyük bölümünü kadınlar oluşturmaktadır.
 8. Çalışan çocuk iş gücü oranı yüksektir. Genel işsiz nüfus oranı yüksektir.
 9. Çocuk ve bebek ölüm oranlan yüksektir. Salgın hastalıkları bazen kitlesel ölümlere yol aça­bilmektedir.
 10. Kırsal alanlarda ilkel ulaşım ve haberleşme, ilkel tarım ve ticaret yöntemleri yaygındır.
 11. İktisadi üretim ve özellikle tarım faaliyetlerinde doğal koşullara ve fiziki etkenlere bağlılık çok yüksektir.
 12. Bitkisel üretimde birim başına verim çok düşüktür. Ekstansif tarım ve hayvancılık yaygın­dır. Tarımdaki makineleşme, teknik düzey, araç ve gereçler, sulama ve gübreleme koşulları çok yetersizdir.
 13. Tarla faaliyetleri, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, madencilik gibi primer faaliyetlerinde çalışan nüfus oranı yüksek, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışan nüfus oranı çok düşüktür.
 14. İşsiz ve özellikle gizli işsiz nüfus oranı yüksektir.
 15. Kişi başına elektrik, su, et, süt tüketimi çok düşüktür.
 16. Kişi başına okunan kitap, dergi ve gazete çok düşüktür.
 17. Kişi başına düşen milli gelir, kişi başına sermaye ve kişi başına ihracat çok düşüktür.
 18. Kişi başına otomobil, bilgisayar, internet, telefon, televizyon, bulaşık makinesi v.s. çok dü­şüktür.
 19. Konut, alt yapı, sağlık ve ulaşım gibi sorunlar yaygındır.
 20. İhracatın büyük bölümünü tarımsal ve madensel hammaddeler oluşturmaktadır. Sanayi ürünlerinin dış satımdaki payı çok yetersizdir.
 21. Sanayileşmede, sermaye temininde, kalkınmada, ticaret ve pazarlamada genelde zengin ve kalkınmış ülkelere bağımlı ülkelerdir. İç ve dış borçlanma yaygındır.
 22. Protein eksikliğinin belirgin olduğu bu ülkelerde sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenmede sorunlar yaşanmaktadır. Yetersiz beslenme, aşırı zayıf çocuklar ve bazen de açlık sorunu gö­rülmektedir.
 23. Bazı ülkelerde tatlı su sorunu ve içme su temini büyük bir problem teşkil etmektedir.
 24. Ülke içinde, ekonomik bölgesel farklılıklar, kültürel ve gelişmişlik zıtlıklar çok belirgindir.
 25. Ülke nüfusu içinde sosyo – kültürel, ekonomik ve gelir (kazanç) bakımından büyük uçurumlar ve dengesizlikler gözlenmektedir.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: