Nedir

BELLİ BAŞLI ELEMENTLER

Tarafından yazılmıştır admin

Alüminyum, Kalsiyum, oksijen, çinko, bakır, kükürt, demir gibi tüm elementlerin kendilerini tanıtacak belirgin bir özelliği vardır. Örneğin kimyanın korkunç ikizleri dediğimiz­de aklımıza hemen flüor ve klor ge­lir. Demirin rakibi ise alüminyum­dur. Elektrik ve ısı iletkenliğinin kızıl kralı ise bakırdır. İşte bu gibi belirgin özellikleri ön plana çıkararak, sizleri bazı elementlerin karakteris­tik birer özellikleri ile baş başa bırak­mak istiyorum.

Gümüş : Fotoğrafçılığı ola­naklı kılan metaldir.

Krom : Pasla savaş halinde olan bir elementtir. En çok pas ve aşınmayı önleme yeteneği ile tanınır.

Azot:     Kelime anlamı “cansız” demektir. İsim babası Antoine Lavoisier’dır. Hayvan ve bitki organizmalarının gerekli bir bileşeni olup, tüm proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin içinde bulunur.

Silisyum : Silisyum bir ame­taldir. Yapısı elmasa benzer. Silis­yum cam ve çimento sanayiinin temelini oluşturur.

Uranyum : Nükleer enerjinin anahtarıdır. Nükleer reaktörün ya­kıtını kapsayan kalbi, uranyum çu­buklarından oluşur.

Sodyum : Yaşam için vazge­çilmez bir elementtir. Yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılır ve bu element doğal olarak hiçbir zaman serbest halde bulunmaz Öteki ele­mentlerle birleşmiş olarak bol ve yaygın olarak bulunur.

Arsenik : Adının anlamı er­kekçe veya güçlüdür. Filizleri ısıtıl­dığı zaman, sarımsak gibi kokan dumanlar çıkarır. Arsenik, ilâç ya­pımında kullanılıp deva dağıtırken, zehir olarak kullanılıp can da alabilir.

Civa : Sıvı metal olarak da ta­nınır. Civa denildiğinde akla ilk ge­lenler ise, ısı ölçerler barometreler, civa lambalarıdır. Tüm civa bileşen­lerinin özellikle su içinde çözünenlerin çok zehirli olduğu unutulma­malıdır. Ancak civa da arsenik gibi tedavi amacıyla deri hastalıkla­rının iyileştirilmesinde kullanılır.

Antimon : Katı bir elementtir. Mısırlı kadınlar göz makyajlarında bu metalden yararlanmışlardır. Gü­nümüzde kurşunun dayanıklılığını büyük ölçüde artırdığından mermi yapımında, akümülatörlerde önem kazanmıştır. Boya maddesi olarak da kullanılır. Erime noktasının dü­şük olması, onu sigorta gibi güven­lik aygıtlarında önemli kılmıştır.

Niyobyum ve Tantal: Doğa­da bu iki metali hemen her zaman bir arada bulabilirsiniz. BuTiki me­tal, ayrılması çok zor bir birlik için­dedirler.

Germanyum : Yarı iletken olma özelliği, onu elektronik sanayi­inde söz sahibi yapmış ve transis­törler için hammadde olmuştur.

Karbon : Karbonun üçüncü biçimi elmas, bilinen en sert doğal maddedir. Yaklaşık 1000°C’de el­mas grafite dönüşür ki, grafit de elementsel karbonun biçimlerinden biridir. Elementsel karbonun diğer bir biçimi de amorf karbonudur ve temelde amorf karbon rastgele düzenlenmiş karbon atomlarından oluşur.

 

KAYNAK: Bilim ve Teknik

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: