UP Watch

Alüminyum, Kalsiyum, oksijen, çinko, bakır, kükürt, demir gibi tüm elementlerin kendilerini tanıtacak belirgin bir özelliği vardır. Örneğin kimyanın korkunç ikizleri dediğimiz­de aklımıza hemen flüor ve klor ge­lir. Demirin rakibi ise alüminyum­dur. Elektrik ve ısı iletkenliğinin kızıl kralı ise bakırdır. İşte bu gibi belirgin özellikleri ön plana çıkararak, sizleri bazı elementlerin karakteris­tik birer özellikleri ile baş başa bırak­mak istiyorum.

Gümüş : Fotoğrafçılığı ola­naklı kılan metaldir.

Krom : Pasla savaş halinde olan bir elementtir. En çok pas ve aşınmayı önleme yeteneği ile tanınır.

Azot:     Kelime anlamı “cansız” demektir. İsim babası Antoine Lavoisier’dır. Hayvan ve bitki organizmalarının gerekli bir bileşeni olup, tüm proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin içinde bulunur.

Silisyum : Silisyum bir ame­taldir. Yapısı elmasa benzer. Silis­yum cam ve çimento sanayiinin temelini oluşturur.

Uranyum : Nükleer enerjinin anahtarıdır. Nükleer reaktörün ya­kıtını kapsayan kalbi, uranyum çu­buklarından oluşur.

Sodyum : Yaşam için vazge­çilmez bir elementtir. Yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılır ve bu element doğal olarak hiçbir zaman serbest halde bulunmaz Öteki ele­mentlerle birleşmiş olarak bol ve yaygın olarak bulunur.

Arsenik : Adının anlamı er­kekçe veya güçlüdür. Filizleri ısıtıl­dığı zaman, sarımsak gibi kokan dumanlar çıkarır. Arsenik, ilâç ya­pımında kullanılıp deva dağıtırken, zehir olarak kullanılıp can da alabilir.

Civa : Sıvı metal olarak da ta­nınır. Civa denildiğinde akla ilk ge­lenler ise, ısı ölçerler barometreler, civa lambalarıdır. Tüm civa bileşen­lerinin özellikle su içinde çözünenlerin çok zehirli olduğu unutulma­malıdır. Ancak civa da arsenik gibi tedavi amacıyla deri hastalıkla­rının iyileştirilmesinde kullanılır.

Antimon : Katı bir elementtir. Mısırlı kadınlar göz makyajlarında bu metalden yararlanmışlardır. Gü­nümüzde kurşunun dayanıklılığını büyük ölçüde artırdığından mermi yapımında, akümülatörlerde önem kazanmıştır. Boya maddesi olarak da kullanılır. Erime noktasının dü­şük olması, onu sigorta gibi güven­lik aygıtlarında önemli kılmıştır.

Niyobyum ve Tantal: Doğa­da bu iki metali hemen her zaman bir arada bulabilirsiniz. BuTiki me­tal, ayrılması çok zor bir birlik için­dedirler.

Germanyum : Yarı iletken olma özelliği, onu elektronik sanayi­inde söz sahibi yapmış ve transis­törler için hammadde olmuştur.

Karbon : Karbonun üçüncü biçimi elmas, bilinen en sert doğal maddedir. Yaklaşık 1000°C’de el­mas grafite dönüşür ki, grafit de elementsel karbonun biçimlerinden biridir. Elementsel karbonun diğer bir biçimi de amorf karbonudur ve temelde amorf karbon rastgele düzenlenmiş karbon atomlarından oluşur.

 

KAYNAK: Bilim ve Teknik
BELLİ BAŞLI ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİhttps://i1.wp.com/bilgikapsulu.com/wp-content/uploads/2017/06/ELEMENTT.jpg?fit=743%2C369https://i0.wp.com/bilgikapsulu.com/wp-content/uploads/2017/06/ELEMENTT.jpg?resize=150%2C150adminNedirANTİMON HAKKINDA,ANTİMON KULLANIM ALANI,ARSENİK HAKKINDA,ARSENİK KULLANIM ALANI,AZOT HAKKINDA,AZOT KULLANIM ALANI,CİVA HAKKINDA,CİVA KULLANIM ALANI,GERMANYUM HAKKINDA,GERMANYUM KULLANIM ALANI,GÜMÜŞ HAKKINDA,KARBON HAKKINDA,KARBON KULLANIM ALANI,KROM HAKKINDA,NİYOBYUM VE TANTAL HAKKINDA,SİLİSYUM HAKKINDA,SİLİSYUM KULLANIM ALANI,SODYUM HAKKINDA,SODYUM KULLANIM ALANI,URANYUM HAKKINDA,URANYUM KULLANIM ALANIAlüminyum, Kalsiyum, oksijen, çinko, bakır, kükürt, demir gibi tüm elementlerin kendilerini tanıtacak belirgin bir özelliği vardır. Örneğin kimyanın korkunç ikizleri dediğimiz­de aklımıza hemen flüor ve klor ge­lir. Demirin rakibi ise alüminyum­dur. Elektrik ve ısı iletkenliğinin kızıl kralı ise bakırdır. İşte bu gibi belirgin özellikleri ön plana çıkararak, sizleri bazı...Bilim Sağlık Yaşam Teknoloji Güncel ve daha fazlası