Nedir Son Makaleler Yaşam

BİTKİSEL ATIKLARIN ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE AMAÇLI OLARAK TARIMDA KULLANILMASI VE MALÇLAMA TEKNİĞİ

Tarafından yazılmıştır admin

Toprak gönenini (nemini) korumak, suların toprağa sızmasını (girmesini) artırmak, toprak erozyonu ile olan kayıpları azaltmak, toprağın organik madde içeriğini artırmak ve fiziksel özelliklerini iyileştirmek üzere, bitkisel artıklar tarımsal alanlarda değerlendirilmelidir. Özellikle yağışların yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde erozyon olayını en aza indirmek için bitkisel atıkların toprağa karıştırılmalarında yarar vardır.

Bu yöntemin su ve rüzgâr erozyonunun yoğun görüldüğü kurak ve yarı kurak bölgelerin arazilerin de kullanılmasında erozyonun etkilerini azaltmak açısından çok fayda vardır.

Yeterli miktarda bitkisel ürün artığının oluştuğu bitkisel üretim alanlarında, ekim öncesi, sonbahar, kış veya ilkbaharda bitki artıklarının aletlerle toprağa gömülmesi gerekir. Bitki artıkları gömülmesinde pulluk kullanılacaksa, gömülme işlemi, ekim işleminden bir ay önce yapılmalıdır.

Genel bir ortalama olarak bir ton bitkisel atık;

 • Bir ton mısırdan,
 • 600 kg buğdaydan,
 • 1200 kg yulaftan veya
 • 1200 kg soya fasulyesinden elde edilebilmektedir.

Bitki atıkları öncelikle tarlaya serilmeli ve daha sonra da uygun aletlerle toprağa gömülmelidir. Böylece toprağın organik madde miktarı artar, su tutma kapasitesi yükselir, erozyona daha dayanıklı hale gelir. Bitki atıklarının mikroorganizmalar tarafından parçalanarak ekilecek bitkilerin ihtiyacı olan besin elementleri haline dönüşümü de sağlanmış olur.

Malçlama

Malçlama; tarladan elde edilen bitki artıklarının veya dışarıdan temin edilen uygun bitkisel materyalin toprak yüzeyine serilmesi ve/veya toprağa karıştırılması işlemidir. Maalesef birçok çiftçi malçlama işlemiyle pek ilgilenmemektedir. Oysa malçlama toprağın ıslahında önemli bir yer tutar.

Malçlamanın Faydaları

 • Toprağın nemini korur.
 • Yağmur damlalarının enerjisini azaltarak erozyonu önler.
 • Toprağın sıkışmasını ve kaymak bağlamasını önler.
 • Yüzeysel akışları önler. Böylece erozyon oluşmasına engel olur.
 • Tohumların çimlenmesine kolaylık sağlar.
 • Malçlama özellikle ülkemizin kurak ve yarı kurak bölgelerinde uygulanmalıdır. Çünkü bu yörelerde toprak ve suyun korunması büyük önem taşır.

Malçlama nerelerde uygulanmalıdır?

 • Meyve bahçelerinde,
 • Bağlarda,
 • Şiddetli erozyon görülen arazilerde,
 • Düşük infiltrasyon gösteren topraklarda,
 • Bazı tesis inşaatı için kazılmış arazilerin ıslahında,
 • Kazı ve dolgu yapılan alanlarda,
 • Yeni ekim yapılan arazilerde,

uygulanmasında büyük yararlar vardır.

Malçlamada buğday ve/veya baklagil ekilecek arazilere, gübreleme ve ekimden sonra; yüzeye yaklaşık 400 kg/da – 500 kg/da kuru ot, saman ve benzeri kuru materyal yayılır.

Meyve Bahçelerinin Malçlanması

Meyve ağaçlarının arasında yaklaşık dekara bir ton kuru bitki artığı yayılır. Malçlar bütün çıplak arazi üzerine, ağaçların altında gelişmekte olan otları ve yabancı bitkileri örtecek kalınlıkta serilir.

Malçlar, meyve ağaçlarını tarla farelerinin zararlarından korumak üzere ağaç gövdeleri çevresindeki 60 cm yarıçaplı dairenin dışına uygulanmalıdır.

Eğer malçlama materyali bir baklagil bitki artığı değilse, verilecek nitrojenli (azotlu) gübre miktarı % 25 -% 50 daha fazla olmalıdır.

Bağ kurulduktan sonra, işleme yapmak yerine, 15 cm veya daha fazla kalınlıkta malç yayılması, toprağın neminin iyi korunmasında yararlı olur.

Çapa Bitkileri Ekiminde Malçlama

Yaklaşık dekara 500 kg kuru malç maddesi (saman, kuru ot v.b) toprak yüzeyine yayılır. Ancak malç yayılmadan önce yabancı bitkiler toprak işleme veya kimyasal maddelerce kontrol altına alınmalıdır. Yabancı ot kontrolünden hemen sonra malçlamaya geçilmelidir. Malçlama sonrası yabancı ot kontrolü gerekirse, sürüm yapılmaz, ancak kimyasallarla ot kontrolü yapılır.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Çiftçinin El Kitabı / Prof. Dr. Orhan Doğan

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: