Bilim Son Makaleler

BRØNSTED ASİT VE BAZLARI

Tarafından yazılmıştır admin

Brønsted asidni proton verebilen madde ve Brønsted bazı ise proton alabilen madde olarak tanımlanabilir. Bu tanımlar genel olarak asit ve baz tepkimeleri ve bunların özelliklerinin incelenmesinde yeterlidir.

Eşlenik Asit-Baz Çiftleri

Asit ve bazların Brønsted tanımının bir uzantısı eşlenik asit-baz çifti kavramıdır. Bu kavram bir asit ve onun eşlenik bazı veya bir baz ve onun eşlenik asidi olarak tanımlanabilir. Bir Brønsted asidinin eşlenik bazı, asitten bir proton uzaklaştırıldığı zaman geride kalan türdür. Tersine, eşlenik asidi bir Brønsted bazına bir proton ilave edilmesi ile oluşur.

Her Brønsted asidi bir eşlenik baza, her Brønsted bazı da bir eşlenik asidine sahip­tir. Örneğin klorür iyonu (Cl), HCl asidinden oluşan eşlenik bazdır ve H2O, H3O+ asidinin eşlenik bazıdır. Benzer şekilde, asetik asidin iyonlaşması

 

şeklinde gösterilebilir. Alt indisler 1 ve 2, iki eşlenik asit-baz çiftini tanımlar. Asetat İyonu (CH3COO), CH3COOH in eşlenik bazıdır. HCl ve CH3COOH in iyonlaşması Brønsted asit-baz tepkimeleri için örneklerdir.

Brønsted tanımı amonyağı proton alma yeteneğinden dolayı baz olarak tanımlamamızı sağlar.

Bu durumda NH4+ , NH3 bazının eşlenik asididir ve OH, H2O asidinin eşlenik bazıdır. Brønsted bazında H+ iyonu alabilen atom ortaklanmamış elektron çiftine sahip olmalıdır.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: