Güncel Sağlık

BUERGER HASTALIĞI

Tarafından yazılmıştır admin

“Tromboanjitis oblite­rans” olarak da adlandırı­lan Buerger hastalığı, esas olarak kol ve bacaklardaki orta ve küçük atardamar­larda tıkanıklığa yol açan bir damar hastalığıdır. Her 100 bin kişinin yaklaşık 20’sinde görülen bu has­talığın oluşumundaki en önemli etken sigara kullanımı olarak bilinmektedir. Erkeklerde daha sık görülen Buerger hastalığı, sigara bırakılma­dığı zaman ilerleyici bir seyir izler. İlk olarak 1879 yılında von Winiwarter adlı bilim adamı tarafından fark edilen bu hastalık, yaklaşık 30 yıl sonra Dr. Leo Buerger tarafından detaylı ola­rak tanımlanarak “Buerger hastalığı” adını almıştır. Hastalığın kesin sebebi bilinmemekle birlikte si­gara kullanımının bu hastalığa zemin hazırladığı biliniyor. Damar yapısını bozan ve damar içeri­sinde pıhtı oluşumuna yol açarak damarları tıka­yan bu hastalık kol ve bacaklarda dolaşım bo­zukluğuna yol açar. Bu kişilerin cildi tütüne karşı oldukça hassastır. Hücrelerde, bağ dokusu proteinleri olan tip I ve tip III kollajen’ e karşı aşırı duyarlılık bulunur. Bunla ek olarak kan anti-endotelin hücre antikor düzeyleri ise olduk­ça yüksektir. Bütün bu bulgular, Buerger hastalı­ğının mekanizmasında bağışıklık sisteminin önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Buerger has­talığının, HLA-A9, HLA-A54 ve HLA-B5 doku ti­pi bulunan kişilerde daha sık olması hastalığın temelinde genetik etkenlerin belirleyici olabile­ceğini düşündürüyor.

Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Orta yaş veya altında, yay­gın damar sertliği olmayan ve sigara içen kişi­lerde bacak ve kollarda meydana gelen şiddetli ağrı veya renk değişiklikleri bu hastalığın tanı­sında önemli bulgular. Kesin teşhis için kol ve bacaklara anjiografi yapılması gerekiyor. Buer­ger hastalığındaki damar tıkanıklıkları, ateroskleroz denilen ve yüksek kolesterol seviyeleriyle ilişkili olan damar sertliklerinden farklı bir görü­nüm veriyor. Teşhisden sonra ilk yapılması ge­reken sigarayı bırakmaktır. Sigara bırakılmadığı taktirde hiçbir tedavi etkili olmaz ve uzuvların kangren olma riski önemli ölçüde artar. Bu ki­şilerin yaklaşık yarısında, her sene bir uzvun ke­silmesi gerekebiliyor. Hastalıklı uzvun enfeksi­yonlardan, darbelerden ve soğuktan korunması da oldukça önemlidir. Hastalığın tedavisinde tam bir etkisi olmasa da, pıhtı çözücü ilaçlar, pentoksifilin, damar genişleticiler ve steroidler, kul­lanılan diğer ilaçlar arasında sayılıyor. Tedavide kullanılan “prostaglandin” benzeri ilaçlar ise şi­kayetleri önemli ölçüde azaltır ancak maliyeti oldukça yüksektir. Ameliyatla tıkalı damarlara by-­pass yapılması tedavi seçeneklerinden bir diğe­ridir. Ancak hastalığın tedavisindeki en önemli nokta kesinlikle sigaranın bırakılması. Kangren olmadan, erken dönemde yapılan teşhislerden sonra siga­ra bırakılırsa ileride kangren olma riski sıfır ola­rak kabul edilir.

 

Kaynak:
Bilim ve Teknik / Doç. Dr. Ferda Şenel

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: