Archives for Bilim

Bilim

ATOM ORBİTALLERİ

Çizelgede atom orbitalleriyle kuantum sayıları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Çizelgede de görüldüğü gibi ℓ = 0 olduğunda; (2ℓ + 1) = 1 yani sadece bir mℓ değeri söz konusudur. Bu durumda…
Yazının Devamı
Bilim

NİTRİK OKSİT

NO, diğer bazı moleküller gibi hem zararlı hem de faydalı özelliğe sahiptir. NO bir çevresel kirleticisi olarak değil ama hangi organizma olursa olsun görev aldığı birçok fizyolojik olayda başarılı sonuçlara…
Yazının Devamı
Bilim

KUANTUM SAYILARI

Kuantum mekaniğinde, hidrojen ve diğer atomlardaki elektron dağılımlarını açıklamak için 3 kuantum sayısı gereklidir. Bu kuantum sayıları Shrödinger denkleminin hidrojen atomu için gerçekleştirilen matematiksel çözümünden elde edilmiştir ve bu sayılar,…
Yazının Devamı
Bilim

KUANTUM MEKANİĞİ

Bohr’un başarılı yaklaşımı ile helyum ve lityum gibi birden fazla elektron içeren atomların yayılma spektrumları açıklanamaz. Aynı şekilde, manyetik bir alan uygulanması sonunda hidrojen spektrumunda ortaya çıkan yeni çizgiler de…
Yazının Devamı
Bilim

ELEKTRONUN İKİLİ DOĞASI

Fizikçilerde büyük bir ilgi uyandıran Bohr kuramı, büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. Hidrojen elektronuna ilişkin enerjilerin neden kuantlaştığını sorgulanmaya başlanmıştır. Başka bir deyişle, Bohr atom modeline göre neden elektronun bulunması çekirdek…
Yazının Devamı
Bilim

YAYILMA SPEKTRUMLARI

Albert Einstein’nın çalışması, 19. yüzyılda fiziğin diğer bir gizemi olan “atomların yayılma spektrumlarının” aydınlatılmasını sağlamıştır. üzyılda Newton güneş ışığının farklı renklerde bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir araya gelmesiyle beyaz ışığın…
Yazının Devamı
Bilim

FOTOELEKTRİK OLAYI

Planck’ın kuantum kuramım ortaya atmasından sadece 5 yıl sonra 1905’de, Alman, Amerikan fizikçi Albert Einstein, bu kuramı kullanarak fiziğin bir diğer gizemi olan, fotoelektrik olayını çözdü. Fotoelektrik olayı, bazı metallerin…
Yazının Devamı