Archives for Bilim

Bilim

ATOM KÜTLESİ

Atomun kütlesi içerdiği elektron, proton ve nötron sayısına bağlıdır. Atom kütlesinin bilinmesi laboratuar çalışmaları için gereklidir. Ancak, atomlar yapıları itibariyle çok küçük parçacıklardır. Öyle ki, bir göze kaçabilen çok küçük…
Yazının Devamı
Bilim

PERİYODİK TABLO

Günümüzde bilinen elementlerin yarısından çoğu 1800 ile 1900 yılları arasında bulunmuşlardır. O yıllarda kimyacılar çok sayıda elementin bir çok benzer özellikleri olduğunu görmüşlerdi. Elementlerin fiziksel ve kimyasal davranışlarındaki periyodik benzerliklerinin…
Yazının Devamı
Bilim

ANNE SÜTÜ

Biyokimyanın hızlı gelişimi sonucu biyolojinin bütün sırlarının kolaylıkla çözülebileceğini tahmin ederek fizyolojinin inceliklerini öğrenmeye gayret etme yerine, fizyopatoloji ile hastalıklardaki değişiklikleri incelemeyi uzun bir süre tercih edildi. Ancak bir biyoloji…
Yazının Devamı
Bilim

ATOMUN YAPISI

Dalton atom kuramına göre, atom bir elementin kimyasal olarak birleşebilen temel birimi olarak tanımlanabilir. Dalton, atomu hem çok çok küçük hem de bölünemez olarak düşünmüştür. Oysa, 1850 li yıllarda başlayıp…
Yazının Devamı
Bilim

ATOM KURAMI

Milattan önce beşinci yüzyılda, Yunan filozofu Democritus, bütün maddeleri, bölünemez veya kesilemez anlamında atomos olarak adlandırılan çok küçük, bölünmez taneciklerden oluştuğunu öne sürdü. Democritus’un bu fikri, özellikle Plato ve Aristo…
Yazının Devamı