Archives for Bilim

Bilim

AROMATİK HİDROKARBONLAR

Benzen (C6H6) aromatik hidrokarbonların ana bileşiğidir. Benzenin özellikleri aşağıdaki rezonans yapıları ile en iyi şekilde gösterilebilir. Benzen, altı köşesinde karbon atomları bulunan düzlemsel altıgen bir moleküldür. Tüm karbon-karbon bağlarının uzunlukları…
Yazının Devamı
Bilim

MOLEKÜL ORBITAL KURAMI

Değerlik bağ kuramı, moleküllerde bağ oluşumunu açıklayan iki kuantum mekaniksel yaklaşımdan biridir. Bu kuram, bağ kararlılığını atom orbitallerinin örtüşmesiyle en azından nitel olarak açıklar. Değerlik bağ kuramı, melezleşme kavramını kullanarak…
Yazının Devamı