Archives for Kim Kimdir - Page 7

Kim Kimdir

LOUİS PASTEUR

Bilim tarihinde, pek az bilim adamı Louis Pasteur ölçüsünde insan yaşamını doğru­dan etkileyen buluşlar ortaya koymuştur. Günlük dilimize bile geçen “pastörizasyon” terimi, onun buluşlarından yalnızca birini dile ge­tirmektedir. Kristaller üzerindeki…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

THALES

Uygarlık ve tarih ışığının antika ovalarında baş­ladığı devirlerin kişisidir Thales. Milattan altı bu­çuk yüzyıl önce, 640 yıllarında doğmuştur. Doksan ile yüz on yaşları arasında bir ömür sürdüğü sanılı­yor. Thales’in nasıl…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

ARİSTO (ARİSTOTELES)

Stagira'lı Aristo eski bilim adamları içinde bir yandan tabiat biliminin ilk öğrencilerinden, öte yandan da bilim ve metafiziği birbirine bağlayanla­rın sonuncuları arasındaydı. Uzun süren ömrü süresince, Philip Atina’yı ege­menliği altına…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

İBN-İ SİNA

Amuderyâ'nın bir kolu yakınlarındaki Gürganc'ın Şirazî gül bahçelerinde, yahut Harizm ilinin öteki kuytu gölgeliklerinde, yapa­yalnız biri dolaşırmış, bin yıl kadar öncesi Ak sarıklı, ciddi yüzü kara sakallıymış elinde hep bir…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

OTTO STERN

Bir süre önce gazeteler Nobel Ödülü kazan­mış 81 yaşında bir fizikçinin sinemada heyecanlı bir film seyrederken öldüğünü duyuruyorlar­dı. Haberlerde adı geçen Otto Stern idi. Otto Stern 17 Şubat 1888 de…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

MİCHAEL FARADAY

Bütün devirlerin en büyük bilim adamı ve araştırıcılarından olan Michael Faraday ha­yatını elektrik ve manyetik konularının incelenmesine adamış; ondokuzuncu yüzyıl içinde elektriği anlaşılması güç bir olay olmaktan çıkararak onu insanlığın…
Yazının Devamı
Bilim

ALBERT EINSTEIN

Albert Einstein, tarihe yön vermiş 20. yüzyılın en büyük fizikçisidir. Mucize yıl olarak adlandırılan 1905’te makalelerini yayımladığında 26 yaşındaydı ve fikirleri kabul görene kadar pek çok zorluk yaşamıştır. Albert Einstein…
Yazının Devamı
Bilim

GREGOR MENDEL

Gregor Mendel bezelyeler üzerinde yaptığı denemelerden elde ettiği bilgilere dayanarak bugünkü genetik ilminin teme­lini kurmuş ve bu yüzden de «Genetiğin babası» unvanını almaya hak kazanmış­tır. Mendel’in böyle büyük bir başarıya…
Yazının Devamı