Archives for Kim Kimdir - Page 7

Güncel

PARACELSUS

Basel şehri ve Basel Üniversitesi çok kalıpçı bir yaşayışa sahipti. Halk, Allah ve Kilise korkusu içinde idi. Profesörler, kitaplarda göste­rilen her şeyi kesinlikle doğru kabul ediyorlardı. Aristo ile Galen'in fikirlerinden…
Yazının Devamı
Güncel

ARŞİMET

Sıcak bir Akdeniz günü sona ermek üzere. İyi giyimli kalabalık bir Sicilya kasabasının ana caddesini doldurmuş. İnsanlar açık hava kahvelerine birikmişler, günün dedikodularıyla vakit geçirirken bir yandan da şaraplarını yudumluyorlar.…
Yazının Devamı
Güncel

JOHANNES KEPLER

Newton, "Daha ileriyi görebildiysem, bunu omuzlarından baktığım devlere borçluyum." demişti. Bu devlerden biri Galileo ise diğeri Kepler'dir. Kepler'e gelinceye dek Kopernik sistemine dayanaksız bir hipo­tez ya da işe yarar matematiksel…
Yazının Devamı
Güncel

ROGER BACON

Bacon İngiliz filozof, bilim adamı ve eğitim­cisidir. Zengin bir aileye mensuptur. Doğdu­ğu yer kesinlikle bilinmemektedir. Bir iddiaya gö­re Somerset'te İlchester'de doğmuştur. Öğrenimini Oxford’da yapmıştır. Geometri, aritmetik, müzik ve astronomi sahalarında…
Yazının Devamı
Güncel

ORVİLLE VE WİLBUR WRİGHT

İnsanlık tarihi, insanın doğadaki maddelere hük­metme çabasının tarihidir. İnsanoğlu bu çabasında daima başarıya ulaşmıştır, işte insanın havayı hâkimiyeti altına alması bu çabanın zir­vesini teşkil eder. Yüzyıllar boyunca insanlar ha­vada uçma…
Yazının Devamı
Güncel

WİLLİAM HARVEY

Önümüzde öyle bilimsel olaylar var ki ve biz bu olayların varlığına öylesine alışmışız ki, bir zamanlar bunların doğruluğundan şüphe edilmiş olması bi­ze gerçekten imkânsızmış gibi gelir. Yer­çekimi kanunu, güneş sisteminin…
Yazının Devamı
Güncel

THOMAS ALVA EDİSON

Edison'un tanıtılmağa ihtiyacı yok gerçekte. Edison adı her gün kullandığımız düzinelerce aletle ilişkili olarak günlük yaşantımızda çoktandır yer almış bir ke­lime. Edison, sadece kendi itici çabalarıyla, azimli araştırmaları, bitip tükenmek…
Yazının Devamı
Güncel

GALEN

Galen M.Ö. 130'da Bargama’da doğdu ve Ber­gama asırlarca Galen’den dolayı ünlü bir şehir olarak anıldı. Galen'in babası Nicon iyi eği­tim gürmüş, kültürlü bir Yunanlıydı ve muhte­melen mimardı. Annesi ise, dırdırcı,…
Yazının Devamı
Güncel

BATLAMYUS

Roma’nın yükselişi bilimin sonu olmuştur. Çökmekte olan Yunanistan’da bilginler, da­hiler yetişmiyordu artık. Atina sönmüş, öğrenim merkezi İskenderiye’ye kaymıştı. Galen’in ölümü ile birlikte insan zekasına bir perde inmiştir. İlerleme alanında çeşitli…
Yazının Devamı
Güncel

HENRY J. KAİSER

İkinci Dünya Savası başlamıştı. Bir gün Amerikan Amirallik Dairesinden içeri uzunca boylu, zeki bakışlı gözlüklü bir adam girdi. Kendisi birçok fabri­kalarda çalışmış, kendi kendini yetiştirmiş, organi­zasyon işlerinde ve büyük işleri…
Yazının Devamı