Archives for Bilim - Page 2

Bilim

MERKEZ ATOMUNDA BİR YA DA DAHA ÇOK ORTAKLANMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ OLAN MOLEKÜLLER

Merkez atomunda hem ortaklanmamış, hem de bağlayıcı çiftleri olan bir molekülün geometrisinin belirlenmesi çok daha karmaşıktır. Böyle moleküllerde, bağlayıcı çiftler, ortaklanmamış çiftler ve bağlayıcı ile ortaklanmamış çiftler arasında olmak üzere…
Yazının Devamı
Bilim

REZONANS KAVRAMI

Ozon (O3) için çizilen Lewis yapısında merkez atomu oktet kuralını sağlamakta­dır. Aşağıdaki iki eşdeğer Lewis yapısında gösterildiği gibi, ikili bağı molekülün diğer ucuna da yerleştirilebilinir. Bununla birlikte bu iki Lewis…
Yazının Devamı
Bilim

DEĞERLİK BAĞ KURAMI

VSEPR modeli, daha çok Lewis yapılarına dayanmakta olup, molekül geometrilerini öngörmek için bağıl olarak basit bir yöntemdir. Fakat daha önce işaret edildiği gibi Lewis kuramı kimyasal bağları tam olarak açıklayamaz.…
Yazının Devamı
Bilim

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER Elementlerin elektron dağılımlarının artan atom numaralarıyla periyodik olarak değiş­tiklerini görebiliriz. Sonuç olarak, fiziksel ve kimyasal davranışlarda periyodik deği­şimler vardır. Önce etkin çekirdek yükü kavramına bakacağız. Bu…
Yazının Devamı
Bilim

MOLEKÜL GEOMETRİSİ

Molekül geometrisi, bir moleküldeki atomların üç boyutlu düzenlenmesidir. Molekül geometrisi, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ve vereceği tepkime tipleri gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri etkiler. Genelde moleküldeki bağ uzunlukları ve…
Yazının Devamı