Archives for Bilim - Page 2

Bilim

ALKOL FERMANTASYONU

Etil alkol, başta maya olmak üzere bazı mikroorganizmalar tarafından şe­kerin fermantasyonu sonucu meydana gelir. Alkol fermantasyonunu ilk kez Fransız Gay-Lussac, günümüzde de hala geçerli olan şu eşitlikle özetlemiştir; C6H12O6   — …
Yazının Devamı
Bilim

ENZİMLERİN KULLANIMI

Enzimler yaşayan her canlıda bulunmaktadır. Ör­neğin bir mikroorganizma hücresinde veya mikroskobik bir canlıda bile 1000 çeşit protein olduğu ve bu­nunda büyük kısmının enzimler olduğu bilinmekte­dir. Bu nedenle enzimleri her canlıdan…
Yazının Devamı
Bilim

ENZİMLERİN YAPISI

Bazı enzimler sadece proteinden oluşmuş iken bazılarında bileşimce ve ödevce farklı olan iki kısım bulunur. Bunlardan birine apoenzim, ötekine de kofaktör (bazı du­rumlarda koenzim) adı verilir. Apoenzim Enzimlerin apoenzim kısmı…
Yazının Devamı
Bilim

B12’NİN BULUNUŞU

  Organik kimyada yapılan en önemli buluşlardan biri 1972 yılında B12 vitamininin iki yoldan sentezi idi. Bunun için Prof. Wordward ve Prof. A. Eschencurcer on yıl durmadan çalışmışlardı. Sağlıklı kalabilmemiz…
Yazının Devamı
Bilim

HÜCRE ÇEKİRDEĞİ

Çekirdek, adeta hücre içindeki küçük ikinci bir hücre olmasının yanında ilk keşfedilen organeldir. 1802 yılında Franz Bauer tarafından keşfedildi. Genellikle yuvar­lak olup hücrenin merkezinde bulunur. Çekirdek kılıfı da denilen çift…
Yazının Devamı
Bilim

VİTAMİNLER

Bilindiği gibi esansiyel amino asitler ve yağ asitleri dışında kalan ve dışarıdan alınması zorunlu olan di­ğer organik maddelere vitamin denir. Gereksinim du­yulan bir madde eğer vücutta sentezleniyorsa vitamin değildir. Bununla…
Yazının Devamı