Archives for Bilim - Page 3

Bilim

DALGA MEKANİĞİ

Elektronu, hareket halinde yüklü bir tanecik olarak kabul eden Bohr, bir hidrojen atomundaki eletronun sadece bazı belirli enerjilere sahip olabileceğini varsayıyordu. Teorisinin diğer yönlerini ise yüklü taneciklerin davranışlarıyla ilgili olan…
Yazının Devamı
Bilim

GAZ YASALARI

Gaz yasaları, birkaç yüzyıl boyunca gazların fiziksel özellikleri üzerine gerçekleştirilen sayısız deneylerin sonucudur. Gazların makroskopik davranışı ile ilgili genellemelerin her biri, bilim tarihinde bir kilometre taşını belirtmektedir. Gaz yasalarının hepsinin…
Yazının Devamı
Bilim

KÜTLE SPEKTROMETRESİ

Kütle spektrometresi , atom ve molekül kütlelerinin doğrudan ve en kesin şekilde belirlenmesini sağlar. Kütle Spektrometresi gaz halindeki örneğin, yüksek enerjili elektronlarla bombardımanı ilkesiyle çalışır. Gaz halindeki atomlar veya moleküller…
Yazının Devamı
Bilim

ATOM KÜTLESİ

Atomun kütlesi içerdiği elektron, proton ve nötron sayısına bağlıdır. Atom kütlesinin bilinmesi laboratuar çalışmaları için gereklidir. Ancak, atomlar yapıları itibariyle çok küçük parçacıklardır. Öyle ki, bir göze kaçabilen çok küçük…
Yazının Devamı