Archives for Bilim - Page 3

Bilim

REZONANS KAVRAMI

Ozon (O3) için çizilen Lewis yapısında merkez atomu oktet kuralını sağlamakta­dır. Aşağıdaki iki eşdeğer Lewis yapısında gösterildiği gibi, ikili bağı molekülün diğer ucuna da yerleştirilebilinir. Bununla birlikte bu iki Lewis…
Yazının Devamı
Bilim

DEĞERLİK BAĞ KURAMI

VSEPR modeli, daha çok Lewis yapılarına dayanmakta olup, molekül geometrilerini öngörmek için bağıl olarak basit bir yöntemdir. Fakat daha önce işaret edildiği gibi Lewis kuramı kimyasal bağları tam olarak açıklayamaz.…
Yazının Devamı
Bilim

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLERDEKİ PERİYODİK DEĞİŞİMLER Elementlerin elektron dağılımlarının artan atom numaralarıyla periyodik olarak değiş­tiklerini görebiliriz. Sonuç olarak, fiziksel ve kimyasal davranışlarda periyodik deği­şimler vardır. Önce etkin çekirdek yükü kavramına bakacağız. Bu…
Yazının Devamı
Bilim

MOLEKÜL GEOMETRİSİ

Molekül geometrisi, bir moleküldeki atomların üç boyutlu düzenlenmesidir. Molekül geometrisi, erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ve vereceği tepkime tipleri gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri etkiler. Genelde moleküldeki bağ uzunlukları ve…
Yazının Devamı
Bilim

BAĞ ENERJİSİ

Bağ enerjisi bir molekülün kararlılığının ölçüsüdür. Bu enerji, gaz halindeki 1 mol molekülde, belirli bir bağı kırmak için gerekli olan entalpi değişimidir. (Katılar ve sıvılardaki bağ enerjileri komşu moleküller tarafından…
Yazının Devamı
Bilim

MİTOKONDRİ

Hücrenin Enerji Santrali Canlı organizmaların en temel organizasyon birimi olan hücre içinde de yaşamsal işlevler için enerji sağlamak üzere özelleşmiş olan mitokondri; vücudumuzda üretilen enerjinin % 95'inden sorumludur. İnsan enerji…
Yazının Devamı
Bilim

ENDOPLAZMİK RETİKULUM

ENDOPLAZMİK RETİKULUM Birbiriyle bağlantılı kanal ve kese biçimindeki yapılardan oluşan bu organel hücrenin gereksinim duyduğu proteinlerin ve lipidlerin (yağların) üretimi, karbonhidratların ve steroidlerin metabolize edilmesi ve kalsiyumun depolanması gibi önemli…
Yazının Devamı
Bilim

ELEKTRON İLGİSİ

Atomların kimyasal davranışlarını büyük ölçüde etkileyen bir özellik, bir veya birkaç elektronu kabul edebilme yeteneğidir. Bu özellik elektron ilgisi olarak bilinir. Elektron ilgisi, gaz halindeki bir atomun bir elektron alarak…
Yazının Devamı