Archives for Nedir - Page 2

Bilim

DEĞERLİK BAĞ KURAMI

VSEPR modeli, daha çok Lewis yapılarına dayanmakta olup, molekül geometrilerini öngörmek için bağıl olarak basit bir yöntemdir. Fakat daha önce işaret edildiği gibi Lewis kuramı kimyasal bağları tam olarak açıklayamaz.…
Yazının Devamı
Bilim

BAĞ ENERJİSİ

Bağ enerjisi bir molekülün kararlılığının ölçüsüdür. Bu enerji, gaz halindeki 1 mol molekülde, belirli bir bağı kırmak için gerekli olan entalpi değişimidir. (Katılar ve sıvılardaki bağ enerjileri komşu moleküller tarafından…
Yazının Devamı
Bilim

MİTOKONDRİ

Hücrenin Enerji Santrali Canlı organizmaların en temel organizasyon birimi olan hücre içinde de yaşamsal işlevler için enerji sağlamak üzere özelleşmiş olan mitokondri; vücudumuzda üretilen enerjinin % 95'inden sorumludur. İnsan enerji…
Yazının Devamı
Bilim

ENDOPLAZMİK RETİKULUM

ENDOPLAZMİK RETİKULUM Birbiriyle bağlantılı kanal ve kese biçimindeki yapılardan oluşan bu organel hücrenin gereksinim duyduğu proteinlerin ve lipidlerin (yağların) üretimi, karbonhidratların ve steroidlerin metabolize edilmesi ve kalsiyumun depolanması gibi önemli…
Yazının Devamı
Nedir

DATURA

Tıbbi ve şifalı bitkilerin öneminin gün geçtikçe arttığı bilinen bir gerçektir.  Ülkemiz, tıbbi ve şifalı bitkilerin büyük çoğunluğunun gen kaynağıdır. Bununla beraber, bu zengin tabii kaynaklardan yeterince faydalanabildiğimiz söylenemez. Bu…
Yazının Devamı
Nedir

ALKOLÜN ZARARLARI, ALKOLÜN YOL AÇTIĞI FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR

Sürekli olarak alkol kullananlarda genellikle dönüşü olmayan bazı patolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Alkolün bu tesirlerinin en önemlilerinden biri alkole karşı toleranstır. Tolerans, alkolün uzun süre kullanılması neticesinde başlangıçtaki tesirini gösterebilmesi…
Yazının Devamı
Nedir

DİŞBUDAK

Fraxinus sp. (Oleaceae) Türkiye'de doğal olarak yetişen dört türü vardır; Fraxinus excelsior L. (Adi Dişbudak) Fraxinus angustifolia (F. oxycarpa Willd.) (Sivri Meyveli Dişbudak) Fraxinus ornus L. (Çiçekli Dişbudak) Fraxinus pallisae…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

YAPIŞMAZ TAVA TEFLON

Yapışmaz tavalar, Teflon olarak adlandırılan özel bir plastikle kaplı tavalar ve tencerelerdir. Yapışmaz tavayı kim icat etti? Yapışmaz tava, 1954 yılında Marc Gregoire tarafından Fransa’da icat edildi. Yapışmaz tavanın tarihçesi…
Yazının Devamı
Kim Kimdir

ŞEMSİYE NEDİR

Şemsiye, güneş ışığı ve yağmurdan korunma amaçlı taşınan, açılır ve kapanır bir gölgeliktir. Şemsiyeyi kim icat etti?   Şemsiyeyi kimin icat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen binlerce yıldır kullanıldığıdır. 1874…
Yazının Devamı