Archives for Sağlık - Page 2

Nedir

NARKOTİKLER

Hastanın ameliyat edilmesi için bayılmasını ve dolayısı ile hem herhangi bir acı duymamasını, hem de kaslarının gevşemesini sağlayan ilaçların tümüne narkotik adı verilmektedir. Narkotikler yapılarına göre ikiye ayrılır. Bunlar, Uçucu…
Yazının Devamı
Bilim

NABIZ

Nabız, kalp vuruşla­rının atardamarlarda duyu­lan vuruşlarıdır. Bu vuruş­lar en kolay şekilde bilek­lerdeki atardamarlarda hissedilebilir. Kalbin her sıkış­masında atardamarlar içine gönderilen kanın atarda­marlar boyunca ilerlemesi sırasında damar çeperine yaptığı basınç en…
Yazının Devamı
Nedir

TİFO

Tifo tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bağı­şıklığı olmayan herkesin yakalanabildiği hastalık ileri yaştakiler için çok tehlikelidir. Hastalık sıra­sında bağırsak kanamaları ya da delinmeleri olabilir. Tifonun bu sonuçları al­ması hastanın kurtulma…
Yazının Devamı
Nedir

MİDE ÜLSERİ

Tıp dilinde ülser çeşitli yaralar için de kullanılırsa da en fazla sözü edileni mide ülseridir. Ülser, bir asit özelliği olan mide salgısının, çeşitli sebeplerle yaralanan mide dokusunu etkilemesi sonucu daha…
Yazının Devamı
Nedir

KÜRTAJ NEDİR?

Herhangi bir kemik çıbanı ya da herhangi bir yere yapışık bulunan maddeleri ka­zımaya tıp dilinde kürtaj adı verilir. Ancak kürtaj daha çok, hamile bir kadının rahminde bütün organları ile belirmiş…
Yazının Devamı
Nedir

RADYOTERAPİ

Radyoterapi ya da ışın tedavisi bazı cisimlerin ışınlarından yararlanılarak yapılın tedavi şekline verilen isimdir. Tıpta büyük bir yeri olan Radyoterapi pek çok hastalıkların iyi olmasını sağlamaktadır. Yapıların özelliği olarak gözle…
Yazının Devamı
Sağlık

AMFİZEM HASTALIĞI

Akciğer kesecik­lerinin gerilmesi ya da yırtıl­masıyla meydana gelir. Müz­min bronşit, astıma, boğmaca amfizemin en sık görülen se­bepleridir. Ayrıca göğüs kafe­sinin büyüklüğüne, biçimine tesir eden değişiklikler, kemik hastalıkları, akciğerlerde kan dolaşımının…
Yazının Devamı
Sağlık

SELÜLİT

Selülit genellikte kadınların derisinde görülür, özel­likle butla derialtı dokusunun özel bir biçim alması sonucu ortaya çıkar. Alt derinin derin yüzü, içinde damar ve sinir bulunan katılgan bir bağ dokusu ile…
Yazının Devamı
Sağlık

RAYNAUD HASTALIĞI

El ve ayaklardaki kan akımının, özellikle so­ğukla temastan sonra azalmasına Raynaud hastalığı denir. Oldukça sık görülen bu rahatsızlığın toplumun yaklaşık %5-10’unu etkilediği tahmin ediliyor. Raynaud hastalığı olan l arın %75’ini…
Yazının Devamı