Archives for Tarihçe

Tarihçe

HURRİ UYGARLIĞI

Hitit metinlerinde Hurrice için hurlili deniliyordu. M.Ö. 2. bin yılda en çok konuşulan dil Hurrice (Hurca) idi. Son yıllardaki araştırmalar Hurrilerin Doğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'ya M.Ö. 3. bin yılda…
Yazının Devamı
Tarihçe

HAİTİ UYGARLIĞI

Hititlere ait Boğazköy arşivlerinde, "Hattice" olarak adlandırılan bu krallığın dili, Hint-Avrupa dillerinden farklıdır. M.Ö. 14-15. yy da Hititlere ait dinsel metinlerde kimi dualar Hattice olarak belirtilmektedir. M.Ö. 3. bin yıldan…
Yazının Devamı
Tarihçe

LUVİ UYGARLIĞI

M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Anadolu'ya geldiği kabul edilen bu halk Hint Avrupa kökenlidir. Hititçe ile Luvice arasında büyük benzerlikler vardır. Luvice dil unsurlarına ilk kez Hititçe ile birlikte Asur…
Yazının Devamı
Nedir

FRİZBİ NEDİR

Frizbi, plastikten yapılmış, uçan daire şeklinde bir oyuncaktır. Frizbiyi kim icat etti? Amerikalı Walter Morrison, Frizbi’nin mucidi kabul edilir. Frizbinin tarihçesi  Frizbi, uçan pasta tabağından esinlenilerek tasarlanmıştır. Amerika'daki Yale Üniversitesinin…
Yazının Devamı