Archives for Tarihçe - Page 2

Son Makaleler

İBRANİLER

Tarihsel bakımından karanlık olmakla birlikte Tevrat'da İbranilerin kökeni ile ilgili bilgiler M.Ö. 2. bin yılın başlarına kadar uzanmaktadır. Yahudilerin erken dönemi ile ilgili bilgiler anlatılırken ataları Hz. İbrahim'in Sümer'de, yukarı…
Yazının Devamı
Son Makaleler

ARAMİLER

Sami dili konuşan Aramîlerin dil ve gelenekleri Fenikelilere büyük bir benzerlik göstermekteydi. Bereketli Hilâl Bölgesi'nde, M.Ö.1400 yıllarında göçebe gruplar halinde yaşayan, çobanlık yapan Aramîler M.Ö. 900 yıllarında Şam çevresine gelerek…
Yazının Devamı
Son Makaleler

YAZININ İCADI

Kuşkusuz, uygarlıkların oluşumu ve gelişiminde, eğitim ve öğretim başlıca rolü oynamaktadır. Eğitim ve öğretimi sağlanmasında ise, en önemli araç yazıdır. İnsanlık tarihinde yazılı dönem, yazısız dönemin yüzde biri kadar olmasına…
Yazının Devamı