Archives for Tarihçe - Page 3

Son Makaleler

HURRİLER

Hitit metinlerinde sıkça söz edilen Hurriler ile ilgili, Sümer, Akad, Ugarit ve Mısır dillerinde de bilgiler bulunmaktadır. Asyanik bir kavim olduğu kabul edilen Hurrilerin anavatanının Transkafkasya, Hazar ile Van Gölü…
Yazının Devamı
Son Makaleler

LUVİLER

M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Anadolu'ya gelen Hint Avrupalı halklar­dan olduğu kabul edilmektedir. Koloni Çağı öncesi Alişar ve Kültepe'de görülen arkeolojik Luvi etkilerinden söz edilmektedir. Bunun yanı sıra daha sonraki…
Yazının Devamı
Son Makaleler

HATTİLER

M.Ö. 3. bin yılın sonlarında bu halkla ilgili Akad dönemi Mezopo­tamya yazılı belgeleri "Hatti Ülkesi" olarak bilgi vermektedir. Onların ülke­si, Hititler ve komşu ülkeler tarafından hep Hatti ülkesi olarak anıldı.…
Yazının Devamı
Son Makaleler

PİRAMİTLERİN SIRRI

Başlığı okuyunca hemen "fi­ravunların gazabı" ya da "pi­ramit biçimli taşlar altına konan bıçakların keskin­leştiği" türünden iddialar aklınıza gelmesin. Ayrıca eski belgeler­de de Mısırlıların piramitleri inşa eder­ken gökbilimden yararlandıkları konu­sunda herhangi…
Yazının Devamı
Son Makaleler

MISIR UYGARLIĞI

Mısır'da göçebe halde olan topluluklar, M.Ö. 5000 yıllarında yerleşik hayata geçmişlerdi. Yerleşik hale geçince küçük beylikler kurmaya başladı­lar. Bu beyliklere eski Mısır'da Sepat, Greklerde ise Nomo demekteydiler. Sonra bu yerleşmeler…
Yazının Devamı