Güncel Yaşam

ÇAY VE SAĞLIK

Tarafından yazılmıştır admin

Çay, dünyada sudan sonra en fazla içilen içe­cektir. Asya’nın tropik bitkisi olan çay, Çin’de bir şi­fa içeceği olarak 50 yüzyıl önce bilinmekte ve kulla­nılmaktaydı. O zamandan beri çay dışındaki diğer benzer bitkilerden benzer içecekler yapılmaya çalı­şılmış; fakat, yapılan bu içeceklerin hiçbiri çayın ye­rini alamamıştır.

Siyah çayın kuru maddesinin % 15-23’ünü pro­teinler oluşturmaktadır. Çayın sıcak suda çözünen kısmında ise % 2’den az protein vardır. Ancak çaya süt katılıp içilirse, çay, önemli bir protein kaynağı ha­line gelir. Çaya süt katıldığında polifenoller kazainle kompleks bileşikler oluşturur ise de, proteinin nor­mal şekilde sindirimi bu nedenle önlenmez ancak, demin burukluğu azalır.

Sıcak su ile ekstrakte edilen toplam çay kuru maddesinin yalnızca % 4-5’i karbonhidrat yapısın­daki maddelerdir. Çay bu nedenle az kalorili diyet gıdası olarak kullanılmaktadır. Ancak çaya şeker ve­ya süt katıldığında, fazla miktarda şeker bünyeye alınmış olur. Örneğin günde 10 bardak demli çayı bu şekilde içen bir kimse, günlük enerjisinin % 7-10’unu sağlamış olur.

Çayda B grubu vitaminler vardır. Bu vitaminler suda eridikleri için içilen çaya % 90-100 arasında ge­çerler. İşlenmemiş çayda ve yeşil çayda, limonda ve karaciğerde bulunan miktara yakın oranda C vita­mini vardır. Ancak bu vitamin işleme sırasında çaya uygulanan oksidasyon işlemi ile hemen hemen ta­mamen yok olur.

Günde 5-7 bardak çay içildiğinde vücudun K vi­tamini ihtiyacı karşılanmış olur. Çayda kan damar­larının duvarlarını kuvvetlendiren P vitamini de var­dır ve özellikle kılcal damarları esnekleştirip ani ka­namaları (burun kanaması, doğumdan sonra mey­dana gelen kanamalar) önler. Bu vitamin biyoflavonoid madde etkisine sahiptir ve çaydaki bazı polife­noller, bu etkiyi ve yararı gösterirler. Günlük P vita­mini ihtiyacı normal çay içimiyle sağlanabilir.

Çayda bulunan flor miktarı, bölgelere göre fark­lılık gösterir. Ancak çay bitkisi flor depo eden bir bit­kidir. Bilindiği gibi flor diş sağlığı yönünden yararlı­dır ve diş çürümelerini önleyici etkisi vardır. Günde 5-6 bardak çay içilirse 1 mg’ dan daha az miktarda flor alınmış olunur.

Çay diş çürümesi, çeşitli damar ve kalp hasta­lıklarında ve damar sertliğinin tedavisinde yararlı et­kilere sahiptir. Tıpta yüksek tansiyonu tedavi ama­cıyla kafein kullanıldığı hallerde çayla birlikte veri­lir. Çay kafeinin yaratabileceği arzu edilmeyen yan etkileri giderir.

Gördüğünüz gibi çay, yalnızca zevk için ve uya­rıcı olarak içilen bir içecek değildir. Birçok yararlı et­kileri olan çay üzerinde daha yoğun ve ayrıntılı araş­tırmaların yapılması yararlı olacaktır.

 

Kaynak: Bilim ve Teknik

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: