Nedir Son Makaleler

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE, MERALARIN VE ÇAYIRLARIN BİTKİLENDİRİLMESİ

Tarafından yazılmıştır admin

Meralar ve kuru ot üretimi yapılan arazilerde toprakların erozyondan korunması için toprak yüzeyinin bitki örtüsü ile kaplanmasına hizmet etmek, yüksek kaliteli yem elde etmek ve arazi kullanım yeteneğine uyumlu bitkilendirme yapmak gereklidir.

Çok yıllık, iki yıllık veya doğal olarak yeniden tohumlanmış olan yem bitkilerinin uzun süreli bir örtü oluşturacak şekilde yetiştirilmesi çok önemlidir. Amaç; mera ve kuru ot üretim alanlarında erozyona izin vermemek ve hayvanlara yem temin etmektir.

Özellikleri:

  • Önemli erozyon potansiyeli olan eğimli arazilerde malçlı ekim yöntemi (malç için yeterli bitki artığı bulunması şarttır) kullanılmalı, bütün tarımsal işlemler tesviye eğrilerine paralel yapılmalıdır.
  • Orta derecede eğime sahip arazilerde, alışılmış tohum yatağı hazırlama işlemleri uygulanmalıdır.

Tohumlar ince bir tabaka halinde örtecek miktarda ince bir toprak katmanlı bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.

Kireçleme, Gübreleme ve Ekim

Mera ve otlaklarda iyi bir ot gelişimi için bazı uygulamalara ihtiyaç vardır.

  • Toprak analiz sonuçlarına göre, gerekmesi halinde, toprağa kireç uygulanmalıdır. Kireç, tohum yatağı hazırlanırken toprağa karıştırılmalıdır.
  • İhtiyaç duyulan gübre cinsi ve miktarı belirlenmeli, belirlenen gübreler ya toprak yüzeyine serpilerek verilmeli ve toprağa hemen karıştırılmalı, ya da mibzerle toprağa verilmelidir.
  • Meralara ekim yapılacaksa, ilkbahar ekimleri için 15 Mayıs tarihini geçmemeli, mümkün olduğunca erken ekilmelidir. Sonbahar ekimleri yapılacaksa ülkemizin kuzey kısımlarında ve yaylalarda, Ağustos ayında, güne’ bölgelerimizde ise 15 Eylül’den önce tohum ekilmelidir.

Bazı durumlarda erozyon kontrolü amacı ile ilkbahar ekimlerindeki yabancı otların gelişmesini önlemek üzere ot tohumları ile birlikte yulaf da ekilebilir. Yulaflar süt olumu döneminde iken biçilmelidir.

  • Tohumların 6 cm-12 cm derinliğe ekilmesi gerekir. Bunun için mera mibzerleri, baskılı mibzerler, kültüratörlü mibzerler kullanılabilir ya da tohumların elle serpilmesinin ardından sürümle toprağa gömülmesi sağlanabilir.
  • Baklagillerin ekilmesinde tohumlarının uygun bakterilerce aşılanması gerekir.

Ekim yılında uygulanan işlemler:

  • Tohum ile birlikte ekilen yulaf gibi bitkiler, yeni gelişen tohum çimleri ile birlikte 25 cm boya ulaştıklarında biçilmeli veya otlatılmalıdır. Böylece yeni gelişen tohum çimleri daha iyi gelişme imkânı bulurlar.
  • Yabancı otların kontrolü gerekiyorsa, bunlar 15cm – 20 cm yükseklikten biçilmeli veya otlatılmalıdır. İlk don tarihinden önceki 2 aylık süre içinde ve ekimin yapıldığı yılın sonbahar döneminde otlatma yapılmamalıdır.
  • Eğimli arazilerde malçlama (yeterli bitki artığı bulunması şartıyla) yapılmalı, bütün düzenleme ve ekim işlemleri tesviye eğrilerine paralel yapılmalıdır.

Çayır ve mera arazilerinin bitkilendirilmesinden sonra bozulan alanların yeniden bitkilendirilmesi için ilk işlemler ve ekim yılındaki yapılacak işlemler tekrarlanmalıdır.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Çiftçinin El Kitabı / Prof. Dr. Orhan Doğan

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: