Nedir Son Makaleler Yaşam

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELEDE, SIFIR TOPRAK İŞLEME (TOPRAK İŞLEMESİZ TARIM) İLE EKİM

Tarafından yazılmıştır admin

Toprak işlemesiz tarım, “önceden hazırlanmamış toprakta, tohumun koyulabileceği ve üstünün örtülebileceği büyüklükte dar bir açıklık veya band açarak tohumun ekildiği tarım sistemi” olarak tarif edilir. Bu uygulamaya, “sıfır toprak işleme” veya “doğrudan tarım” da denilmektedir.

Doğrudan ekimde ana ürün hasadından sonra, ekim öncesi hiçbir toprak işlemesi yapılmaz. Doğrudan ekim makinelerinde, anızda çalışabilen gömücü ayakların açtığı çizilere tohumlar yerleştirilir, üzerleri toprak ve bitki artıkları ile örtülür ve özel baskı elemanları ile bastırılır. Doğrudan ekimin başarısı iklim ve toprak şartlarla, ekim makinesinin performansına ve yabancı ot mücadelesine bağlıdır.

Ot mücadelesi genel olarak herbisitle yapılır. Doğrudan ekim yapılan tarlalarda önemli yabancı ot sorunu varsa 4-5 yılda bir ekim öncesi azaltılmış toprak isleme uygulanabilir.

Bir yıl önceki bitkinin artıkları tarlanın yüzeyinde bırakılır. Bu atıklar sonbahar, kış veya ilkbaharda ekimden önce parçalanarak toprağa gömülebilir. Bazen de hiçbir işlem yapılmadan tarlada bırakılabilir.

Tohum yatağı oluşturulacak toprak, çizel veya benzeri toprağı alttan işleyen aletlerle yırtılır, tohum yatağı hazırlama ve ekim bir tek toprak işleme ile gerçekleştirilir.

Bitki sıraları arasında gelişme dönemi süresince koruyucu bitki artıkları örtüsü bırakılır.

Sıfır toprak işleme ile ekim, son zamanlarda ülkemizde de uygulamaya geçmiştir. Özellikle erozyon bölgesi olan ülkemizde sıfır toprak işlemeli tarıma özel bir önem verilmelidir. Toprak işlemesinin hiç yapılmadan ekimin yapılması, bir yandan enerji tasarrufu sağlarken öte yandan, toprak yüzeyinde bitki örtüsü artıklarının olması nedeniyle, su ve rüzgâr erozyonuna dayanıklı bir ortam oluşmaktadır.

Toprak işlemesiz tarıma başlamak ve başarılı olmak için aşağıda verilen hususları sırayla yapmak gerekir.

 • Toprak işlemesiz tarımla ilgili öncelikle bilgi edinilmelidir. Özellikle yabancı otlarla mücadele iyice öğrenilmelidir.
 • Toprak analizi yaptırılmalıdır. Toprağın özellikleri böylece bilinecektir.
 • Drenaj sorunu olan arazilerde ve su basan alanlarda toprak işlemesiz tarım yapılmamalıdır.
 • Toprak işlemesiz ekime başlamadan, toprakta sıkışma ve toprak derinliğinde pulluk tabanı oluşmuş ise dip kazan veya çizel gibi aletlerle dip patlatması yapılmalıdır.
 • Münkün olduğunca büyük miktarda malç malzemesi stoklanmalıdır.
 • Toprak işlemesiz ekim yapacak bir mibzer alınmalıdır.
 • Tarlanın önce bir bölümünde işlemesiz ekim uygulanmalıdır. Deneyim kazanıldıkça tarlanın tamamında uygulamaya geçilebilir.
 • Dönüşümlü ekim yapılmalı ve yeşil gübreleme amaçlı bitkiler ekilmeli,çiçeklenme % 10 olduğunda bitkiler sürülerek toprağa gömülmelidir.

Neden toprak işlemesiz tarım?

Toprak işlemesiz tarımın yararları ve sorunları aşağıda özetlenmiştir.

Yararları:

 • Yakıt tasarrufu (%80) ve maliyette (%50) tasarruf sağlar,
 • Zaman tasarrufu (%50) ve iş gücü tasarrufu (%60) sağlar,
 • Toprak organik maddesinde artış olur.
 • Toprak yapısında iyileşmeler görülür.
 • Toprağın havalanması ve su geçirgenliği artar.
 • Toprak ve su muhafazası sağlanır. Erozyon azalır, yüzey akış oluşmaz Çölleşme/ Arazi bozulumu azalır
 • Verim artışı sağlanır.

Sorunları:

 • Başlangıçta ürün veya verim kaybı riski olabilir.
 • Daha güçlü traktöre ihtiyaç duyulur.
 • Yeni ekipman (toprağa doğrudan ekim yapan özel mibzer)
 • Yeni hastalık ve zararlı sorunları görülebilir. Bilinçli mücadele gerektirebilir.
 • Tarlanın düzgün olmaması üniform ekimi engelleyebilir.
 • Gübre ve ilaçların toprağa karıştırılmasında zorlamalar olabilir.
 • Tarımsal ilaçların kullanımına ihtiyaç duyulabilir.
 • Çiftçilerin bu konuda yeterince bilgilendirilmeleri gerekir.
 • Yeniliklerin sürekli izlenmesine ihtiyaç duyulur.

Genel olarak işlemesiz tarımın riskli olduğu kabul edilir. Ancak uygulamalar zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirildiğinde hiçbir riski bulunmamaktadır Toprak işlemesiz tarım uygulamalarına geçmeden önce çevrenizde bulunan tarım teşkilatının uzmanları ile görüşmekte ve bilgilenmekte yarar vardır

Şerit Üzerinde Toprak İşleme:

Bir önceki yılın ürünlerinin artıkları toprak yüzeyinde bırakılır Bu bitki artıkları, sonbahar, kış veya ilkbahar da toprağa gömülebilir

Tohum yatağı döner kulaklı pulluk veya benzeri bir alet ile hazırlanır ve toprak, bitki artıkları ile sıralar arasındaki mesafenin üçte birini geçmeyen bir genişlikte karıştırılır. Geriye kalan kısım işlenmeden bırakılır. Tohum yatağı hazırlama ve ekim tek bir işlem olarak yapılır.

İşlenmeyen toprağın yüzeyinde bitki artıklarından oluşan bir örtü, bitki gelişme dönemi boyuncu devamlı olarak kalmalıdır.

Till Aleti Kullanarak İki Sıralı Ekim:

Till aleti, tohum yatağı hazırlama ve iki sıralı ekim işlemini bir arada gerçekleştiren bir alettir. Tohum yatağı, dar ve derine nüfuz eden bir freze ve bir döner çapa kısmından oluşan aletle hazırlanır.

Bir önceki yılın bitki artıkları toprak yüzeyinde bırakılır, sonbahar, kış ve ilkbaharda ekimden önce toprağa gömülebilir. Tohum yatağı hazırlığı, ürün sıraları arasındaki bitki artıklarını sıralar arasına yerleştirerek, tohum yatağı hazırlanmalı ve ekim tek işlem olarak uygulanmalıdır.

Koruyucu ürün artıkları örtüsü toprak ile karıştırılarak, gelişme dönemi boyunca sıralar arasında bırakılır. Birden fazla toprak işleme yapılmaz.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Çiftçinin El Kitabı / Prof. Dr. Orhan Doğan

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: