Bilim Son Makaleler

ÇÖZELTİ TÜRLERİ

Tarafından yazılmıştır admin

Kimyasal tepkimelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar arasında değil, suda veya diğer çözücülerde çözünmüş iyonlar ve moleküller arasında gerçekleşir. Çözelti, iki veya daha fazla maddenin homojen karışımıdır. Bu tanım çözelti bileşenlerinden bahsetmese de, çözelti bileşenlerinin asıl hallerine (katı, sıvı ya da gaz) bağlı olarak, çözelti türlerini altıya ayırabiliriz. Çizelgede çözelti türlerinin her birine örnekler verilmiştir.

Burada en az bir sıvı bileşen içeren çözeltiler, yani gazsıvı, sıvı-sıvı ve katı-sıvı çözeltiler üzerinde durulacaktır. İnceleyeceğimiz çözeltilerin bir çoğunda ise sıvı çözücü olarak su yer alacaktır.

 

 

Kimyacılar, çözeltileri en fazla çözebileceği madde miktarıyla ya da çözebilme kapasitesi ile tanımlarlar. Belirli bir sıcaklıkta bir çözücüde çözünenin en çok miktarını içeren bir çözelti, doymuş bir çözeltide var olması gerekenden daha fazla çözünen içerir. Aşırı doymuş çözeltiler çok kararlı değildir. Zamanla, çözünenin bir kısmı aşırı doymuş çözeltiden kristaller halinde ayrılacaktır. Çözünmüş katının çözeltiden ayrılması ve kristaller oluşması işlemi kristallenme adını alır. Çökelme ve kristallenmenin aşırı doymuş bir çözeltiden katı maddenin ayrılması olarak tanımlandığına dikkat ediniz. Ancak bu iki çökme işlemi sonucu oluşan çökelekler farklılık gösterir. Çoğunlukla çökelekler küçük taneciklerden oluşurken kristaller büyük ve düzgün taneciklerden oluşur.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: