Bilim Son Makaleler

ELEKTRONUN İKİLİ DOĞASI

Tarafından yazılmıştır admin

Fizikçilerde büyük bir ilgi uyandıran Bohr kuramı, büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. Hidrojen elektronuna ilişkin enerjilerin neden kuantlaştığını sorgulanmaya başlanmıştır. Başka bir deyişle, Bohr atom modeline göre neden elektronun bulunması çekirdek etrafında sadece belirli uzaklıklardaki yörüngelerle kısıtlanmıştı? On yıllık bir süre  içinde bu soruya Bohr’un kendisi de dahil olmak üzere kimse, mantıklı bir açıklama getiremedi. Ancak 1924 yılında Fransız fizikçisi Louis de Broglie, bu bulmacaya bir çözüm getirdi. De Broglie ışık dalgalarının parçacık seli (fotonlar) gibi davranabilmesinden yola çıkarak; elektron gibi parçacıkların da dalga özelliği gösterebileceğini öne sürdü. De Broglie’ye göre çekirdeğe bağlı durumdaki bir elektron, duran bir dalga gibi davranmaktadır. Örneğin duran dalgalar gitar teli gibi gergin bir telin çekilmesi ile oluşturulabilir.

 

Bu dalgalar tel boyunca hareket etmezler ve bu nedenle duran dalga ya da sabit dalga olarak adlandırılırlar. Titreşen tel üzerinde düğüm olarak adlandırılan bazı noktalar ise bütünüyle hareketsizdir ve bu noktalardaki dalga genliği daima sıfırdır. Telin her iki ucunda birer düğüm bulunmalıdır. Ancak uçlar arasında da düğüm bulunabilir. Titreşim frekansı ne kadar büyükse, durgun dalgaya ilişkin dalgaboyu o denli kısa ve düğüm sayısı da fazla olacaktır. Şekilde görüldüğü gibi, her bir titreşime karşılık gelen belirli dalgaboyları vardır.

Bir yörüngenin çevresi dalgaboylarının tam katıdır. Bu izin verilen bir yörüngedir.

De Broglie’nin görüşüne göre, hidrojen atomundaki elektronun durgun bir dalga gibi davranabilmesi için, dalgaboyunun yörünge çevresine tam uyması gerekir. Aksi takdirde her tam dönme sonrası dalganın kısmen kendisini yok etmesi ve sonuçta dalga genliği sıfıra ulaşarak, dalganın ortadan kalkması durumu ortaya çıkacaktır. İzin verilen yörünge çevresi (2πr) ile elektronun dalgaboyu (λ) arasındaki ilişki,     

r=n λ         

 olarak yazılır. Burada r yörünge çapı, λ elektron dalgasına ilişkin dalgaboyu ve n =1,2,3,… dir. n bir tamsayı olduğundan, 1 den 2 ye ve 3 e vs. yükselmesiyle, r sadece belirli değerleri olabilecektir. Elektron enerjisi yörünge büyüklüğüne (veya yarıçap değerine) bağlı olduğundan enerjisinin kuantlaşmış olması gerekecektir.

 

Yörüngenin çevresi, dalgaboylarının tam katı değildir. Sonuç olarak elektron dalgası kendini tekrarlayamaz. Bu yasaklı bir yörüngedir.

De Broglie’nin bulguları, dalgaların tanecik, taneciklerin de dalga benzeri özellik­ler sergileyebilecekleri sonucuna ulaşılmasını sağlamıştır. De Broglie, tanecik ve dalga özelliklerinin aşağıdaki eşitlikle bir araya getirilebileceği sonucuna varmıştır.                                                               λ=h/mu                                                                      

Burada λ, m ve u hareketli bir taneciğe ilişkin dalgaboyu, kütle ve hızı belirtmektedir. Eşitlik, hareket halindeki bir taneciğin dalga gibi tasarlanabileceğini, dalganın da tanecik özelliği gösterebileceğini ifade etmektedir. Eşitliğin sol kısmının bir dalga özelliği olan dalgaboyunu, sağ kısmının ise tanecik özelliği olan kütleyi içerdiğine dikkat ediniz. De Broglie eşitliğinin ortaya konmasından kısa bir süre sonra, Birleşik Devletlerden Clinton Davisson ve Lester Germer ile İngiltere’den G.P.Thomson, eloktronların gerçekten de dalga özelliklerine sahip olduklarını kanıtlamışlardır. Thomson, ince bir altın tabaka üzerine bir elektron demeti yönlendirdiğinde, X-ışınlarıyla (gerçek dalga) elde edilene benzer, iç içe halkalardan oluşan bir görüntü elde etti.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: