Güncel Nedir

EVRENİN BÜYÜKLÜĞÜ

Tarafından yazılmıştır admin

Evrende Ne Kadar Parçacık (Partiktül) Vardır?

Aslında bu sorunun tam bir cevabı olamaz, çünkü bir kere evrenin ne kadar büyük olduğu bilinmeyen bir şeydir. Bununla beraber bazı varsayımlar yaparak bir düşünelim.

Genellikle yapılan bir tahmine göre evrende 100.000.000.000 (veya 1011) galaksi vardır. Ortalama olarak bu galaksiler güneşimizden yine 100.000.000000 (1011) kat daha büyüktür.

Bunun anlamı şudur: Evrendeki maddenin tüm toplamı güneşin kütlesinin 1011 X 1011, yani 1022 katıdır. Başka bir deyişle, bu evrende 10.000.000.000.000.000.000. 000 tane güneşi meydana getirecek kadar madde vardır, demektir.

Güneşimizin kütlesi 2 x 1033 grama eşittir. Şu halde evrendeki bütün maddenin tam miktarı 1022 x 2 x 1033 veya 2 x 1055 gramdır.

Evrenin kütlesi hemen hemen tamamıyla kapsadığı nükleon’ların içinde yoğunlaşmıştır. (Nükleon’lar atom çekirdeğinin esas bileşiklerini meydana getiren parçacıklardır). Bunlar çok küçük şeylerdir ve bir gramlık bir kütleyi bir araya getirebilmek için bunlardan 6 x 1023 taneye ihtiyaç vardır.

Öyleyse, 6 x 1023 nükleon’un bir gram yaptığına ve evrende de 2 x 1055 gram olduğuna göre, evrende mevcut nükleonların toplamı 6 x 1023 x 2 x 1055 veya 12 x 1078 tir; daha uygun bir şekilde yazarsak 1,2 x 1079 olur.

Astronomların kanısına göre evrendeki atomların % 90’ı hidrojen, % 9’u helyum ve % 1’i de daha karışık elementlerdir. 100 atomdan meydana gelen tipik bir örnekte öyleyse, 90 hidrojen atomu, 9 helyum atomu ve 1 de (varsayalım) oksijen atomu vardır. Hidrojen atomlarının çekirdeklerinin her birinde 1 nükleon (bir proton) vardır. Helyum atomlarının çekirdeklerinin her birinde 4 nükleon (2 proton, 2 nötron); Oksijen atomunun çekirdeğinde ise 16 nükleon; (8 proton ve 8 nötron) vardır.

Böylece tipik örnek olarak aldığımız 100 atomda toplam olarak 142 nükleon, yani 116 proton ve 26 nötron vardır.

Bu iki tip nükleonlar arasında bir fark vardır. Nötronun elektrik yükü yoktur ve hesaba katılması gerekecek başka bir eş parçacığı da yoktur. Protona gelince, onun pozitif bir elektrik yükü vardır, bununla beraber bir bütün olarak evrenin elektrik bakımından nötr olduğu kabul edildiğinden her protona karşılık (negatif elektrik yüklü) bir elektronun bulunması gerekmektedir.

Şu halde her 142 nükleon’a karşılık (116 protonu dengede tutabilmek için de) 116 elektron vardır. Orantıyı bozmamak için ise evrenin 1,2 x 1079 nükleonuna yuvarlak 1 x 1079 elektron eşlik etmek zorundadır. Nükleonlarla elektronları toplarsak evrendeki madde parçacıklarının sayısı 2,2 x 1079 olur.

Eğer evrenin yarısı madde yarısı da anti-madde ise bu parçacıkların yarısı da anti-nükleon ve anti-elektronlardır. Bunlar ise toplamı hiç bir surette etkilemez.

Ucu bucağı bilinmeyen evrende bulunan öteki biricik parçacıklar da fotonlar, nötrino’lar ve muhtemelen de graviton’lardır. Fakat bunlar madde parçacıklarından ziyade enerji parçacıklarıdır ve onları saymak cesaretini göstermek bile zordur. 2,2 x 1079, oldukça büyük bir rakamdır ve kısacası düşünemeyeceğimiz kadar büyük bir evren meydana getirir.

KAYNAK: Dr. ISAAC ASIMOV

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: