Tarihçe

HAİTİ UYGARLIĞI

Tarafından yazılmıştır admin

Hititlere ait Boğazköy arşivlerinde, “Hattice” olarak adlandırılan bu krallığın dili, Hint-Avrupa dillerinden farklıdır. M.Ö. 14-15. yy da Hititlere ait dinsel metinlerde kimi dualar Hattice olarak belirtilmektedir. M.Ö. 3. bin yıldan itibaren Anadolua’da görülen ve yerli Anadolulu bir dil olduğu sanılan Hatticenin Sumerce, Hurrice, Urartuca ve Türkçe gibi aglutinant bir dil olduğu kabul edilmektedir.

Hattilerin Hint-Avrupalı halkların Anadolu’ya gelmesinden önce Anadolu’da var oldukları kabul edilmektedir. Alacahöyük kral mezarları ile güneş kursları onların kültürlerini en iyi şekilde yansıtan örneklerdir. Ala­cahöyük Kral mezarları ile Kafkasya’daki mezar kültürleri arasında ilişki kurarak Kuban havzasındaki Tsarkaya ve Maikop kültürlerindeki maden işçiliği arasında benzerlikler kurulmaktadır. Hint-Avrupalı kurgan kül­türü olarak adlandırılan bu kültür, Orta Anadolu’nun güneyine geçmemek­tedir. Bu nedenle Hititçe’nin yayılması ile bir paralellik görülmemektedir. Eğer bu kültürün Hatti kültürü yayılım alanı ile ilişkisi kurutuyorsa da ke­sin tanımlayıcı bir unsur olarak görülmemektedir.

Hattice’deki -ili son eki ile Türkçe’deki -lı, -li, -lu, -lü son ekleri ara­sında benzerlik kurulmaktadır. Hattili ile Ankaralı, Anadolulu gibi.

Eskiçağ Uygarlıkları

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: