Nedir Tarihçe

HİDROJEN

Tarafından yazılmıştır admin

Dünyamızın en bol bulunan bu elementi olan hidrojen hava-kirletici değildir. Eldeki mevcut teknoloji ile her taraf bu gaz İle doldurulabilir.

29 yaşındaki Utah’lı girişimci Roger Billings’e göre, halkın yeni tip bir enerjiyi kabul etmeye hazır olduğu kanısındadır. Petrol şirketlerinden çoğu da hidrojen enerjisi fikrini kuvvetle desteklemektedir.

Neden Hidrojen? Birincisi, ham petrol ve doğal gaz kaynakları gittikçe tükenmektedir. Suda bulunan hidrojen, evrendeki en bol elementtir. Herhangi tip bir enerji sarfı ile sudan kolayca elde edilebilir. Su, elektroliz ile unsurlarına ayrılabilir ve bunun için de hidroelektrik, nükleer füzyon, jeotermal enerji, dalga, rüzgâr, güneş enerjileri, hatta şehir artıklarının yakılmasından elde olunan enerji dahi kullanılabilir. Kömür ABD’nin en bol bulunan fosil enerjisi olduğundan, gelecek yıllarda içinde suyun hidrojen enerjisine dönüştürülmesinde en ekonomik yolu sağlayacaktır. Kömürün hidrojene dönüştürülüşü (ve böylece taşıtlarda kullanılışı) henüz geliştirilmiş en uygun taşıtsal kömür kullanılış metodu olduğundan Billings millî kömür stoklarının en akıllıca kullanılış şekli olarak, kömürün hidrojene dönüştürülmesini görmektedir. Örneğin, hidrojene dönüştürülmüş bir ton kömür ile bir otobüs 640 mil yapacaktır. Benzine dönüştürülmüş bir ton kömür ise, otobüsü sadece 440 mil götürecektir. Diğer yandan, kömürü hidrojen imal edilen gaz haline koyma tesislerinin, kömürün yanmasından olan hava kirliliği, elektrik üreten ayni kapasitedeki tesislerin yaptığı kirliliğin onda biridir.

Kömürü hidrojen gazına çevirme teknolojisi hızla gelişmekte ve ticarette kullanılmaktadır. Benzin, metan, metanol, nişadır ve hidrojen bir arada düşünülürse, gaz halindeki hidrojen, sentetik olarak kömürden elde edilen en ucuz yakıttır. Gerçekte, bugün piyasadaki benzinden takriben % 13 daha pahalıya mal olmaktadır.  Yeraltı boru sistemi kullanarak hidrojeni depolama ve nakil için teknoloji de mevcuttur. Hidrojeni, tükenmez bir doğal enerji kaynağı yapan diğer bir özelliği, halen kullanılmakta olan birçok yakıtın yerini alabilmesidir. Hidrojenden sık sık doğal gazın yerini alacak olan gaz olarak bahsedilir, çünkü kömürün gaz haline dönüştürülmesinden elde edilmekte ve halen mevcut doğal gaz boru hatlarına alınabilmektedir. Keza, uçaklarda kullanılan benzin ve dizel gibi yakıtların da yerini alabilmekte ve propan’ın yerine geçebilmektedir. Genel olarak şimdi kullanılan fosil yakıt stoklarından herhangi biri yerine hidrojeni kullanmak mümkündür.

Billings’in iyimser görüşüne göre, hidrojen otomobillerde, kullanılan diğer birçok yakıttan, birçok bakımdan daha iyidir, çünkü buhar tıkanması, su kaynatma, benzin ile havanın zayıf karışımı gibi sıvı yakıtlarda görülen problemler hidrojen kullanıldığı zaman görülmemektedir. Hidrojenin yanmasından açığa, hidrokarbon, karbon monoksit, sülfür oksit ve organik asitler gibi toksik maddeler çıkmaz; motor yorgunluğu azalır.

Asıl iyi tarafı, hidrojenin kirletici-olmayan özelliğidir. Hidrojen ile oksijen birleştiğinde, yan ürün su buharıdır. Hatta hidrojen ile işleyen ilk motorlarda görülen nitrik oksit problemi bile yeni teknikler ile ortadan kaldırılmıştır. Yakıtı hidrojen olan bir içten yanmalı motor, Billings’e göre, nitrojen oksitlerin yayılması halen kullanılan araçların 1/200’ü kadar olacak şekilde ayarlanabilir. Bu nedenle, hidrojen ile işleyen bir taşıtın eksoz gazı, esas itibariyle atmosfere dönen saf su buharıdır. En önemlisi de, kömürü gaza çevirme işlemi ile ortaya çıkan hidrojenin her galonu, 31 ve 52 Cent arasındadır. Billings, nükleer güç ile elde edilecek büyük miktardaki hidrojenin daha ucuza mal olacağını hesaplamaktadır. (1 galon = 4,52 litre)

Şehirlerin, dura-kalka ilerleyen trafik koşullarında motor sık sık bozulabilir, çok zayıf çalışır. Billings bu durumda hidrojen ile işleyen motoru benzin ile işleyenden % 50 daha etkili görmektedir, çünkü yanma zayıf, kompres hızı fazladır; aynı miktardaki benzinin yanmasından elde olunan enerjiden 2,75 kere daha fazla enerjiye sahiptir.

Billings, alışılmış bir enerji kaynağının hidrojene dönüştürülmesini çok basit şekilde ele almaktadır. Gerçekte, herhangi bir motor, hidrojen yakacak şekle dönüştürülebilir veya ayarlanabilir, bunun için de sadece gazla işler bir karbüratör, ayar ve tapa değiştirme, su indükleme sistemi sağlamak gerektir. Bu gibi değişiklikleri yapmak için gerekli teknoloji mevcuttur, fakat bedeli oldukça yüksektir. Çünkü yedek parçalar seri halinde yapılmamaktadır.

Halkın yakıt olarak hidrojeni kullanmaya başlamasından evvel hidrojen yakıtının geniş çapta elde olunması ve dağıtımının sağlanması gerekir. Hidrojen enerjili bu tip arabalar büyüklükleri bakımından diğer arabaların aynısıdır.

Araba çeşitleri hidrojen depolama tanklarına bağlı olacaktır. İlk hidrojen arabaları, 100 mil hız yapabilecektir. Arabalar hem hidrojen hem benzin ile çalışabilecek şekilde iki yönlü olacağından, 100 milden fazla hız yapmak isteyen sürücüler, arabayı kullanırken sadece bir düğmeye dokunmakla petrol enerjisine dönebileceklerdir.

Hemen hemen bir yüzyıl önce, ilk atsız arabalar için hidrojen mümkün olan tek yakıt olarak düşünülmüş, fakat petrolün bol oluşu ve kolayca rafine edilişine karşı hidrojeni elde etme, depolama ve kullanma zorluğu nedeniyle petrol tercih edilmiştir. Hidrojenin depolanması, teknolojide en zayıf noktaydı ve İlk hidrojen taşıtlarından bazılarının büyük hacimli depoları güvenlik problemi doğuruyor ayrıca arabanın hemen hemen bütün gövdesini kaplıyordu.

Taşıtlar üzerindeki çalışmaları, özellikle dünyanın ilk hidrojen transit otobüsü, 1977 Cadillac-Seville ve Kaliforniya Eyaletince Riverside’de kullanılmak üzere ısmarlanan yeni bir hidrojen güçlü otobüs üzerindeki çalışmaları esnasında Billings’in araştırıcıları daha iyi bir depolama sistemi buldular. Bu sistemde “metal hydride” yani hidrojen ile diğer bir unsurun birleşmesi şeklinde metal alaşım tanecikleri kullanılmaktadır. İlk olarak Brookhaven Milli Laboratuvarı tarafından üzerinde çalışma yapılan bu alaşım hidrojeni emen bir sünger gibi rol oynamaktadır. Bu hidrid ile dolan depolar, gaz halinde hidrojen ile dolanlardan 40 misli fazla hidrojen alır. Motor egzozundan çıkan ısı depoya aktarılıp hidridin hidrojeni salıvermesini sağlar. Gerçi metal hidridler gaz halindeki hidrojenin depolanmasından daha ağırsa da, hidrid halinde hidrojen depolanmasını taşıtlarda uygulamaya elverişli hale getirmiştir. Hidridlerin yerleştirildiği depolar uzun ömürlü, tam güvenlidir, hidrojen bombası ile hiçbir benzerliği yoktur. Dolayısiyle 1937’de olan Hindenburg faciasının tekrarlanması söz konusu olamaz. Yakıt olarak hidrojen kimyasal bir reaksiyon taşır, fakat hidrojen bombası bir nükleer füzyon reaksiyonudur.

Metal hidrid depoları alev almaz materyal ile izole edilmiştir. Depodan hidrojenin salıverilmesi için gerekli motor egzozdu, bir kaza anında hemen kesilir. Eğer depo delinse bile hidrojenin çoğu metal hidrid halinde depolanmış olarak kalmakta devam eder.

Roger Billings, henüz Lise 1 öğrencisi iken, öğretmeninin yaptığı bir deneyden sonra tahtaya tebeşirle Hidrojen + Oksijen = Su ve Enerji formülünü yazması üzerine, kafasında hidrojenin otomobillerde nasıl kullanabileceği hayali şekillendi. 2 yıl sonra, daha Lise son’da iken Billings ilk hidrojen otomobili ile ödüller kazanıyordu. Bu, 35 yıllık canlı sarı bir A-Ford araba idi.

Brigham Young Üniversitesinde öğrenciliğinin ilk yıllarında kendi motorunu geliştirdi. Hava kirliliği yapmayan hidrojen ile işler Wolkswagen’i, Michigan’da General Motor’un yaptığı temiz hava yarışında ilk yeri aldı.  Mezuniyetinden hemen sonra bir Hidrojen Enerji Şirketi kurdu.

 

 

KAYNAK: Science Digest

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: