Nedir Son Makaleler

HUBUBAT – NADAS TARIM YÖNTEMİ NİÇİN UYGULANIR?

Tarafından yazılmıştır admin

Orta Anadolu Bölgesinde yıllık toplam yağış 300 mm – 400 mm arasında değişmektedir. Bu yağışların büyük bir bölümü ise bitkinin gelişme döneminde düşmemektedir. Dolayısıyla kurak yörelerde her yıl art arda hububat üretmeye ekonomik yönden imkân yoktur.

İşte topraklarımızı bir yıl ekip ertesi yıl dinlendirmeye yani nadasa bırakmakla, hasatı izleyen süre içerisinde düşen yağmur sularının bir bölümünü toprakta biriktirmiş oluruz. Böylece kurak yörelerde tohumların çimlenebilmeleri için gerekli nemi sağlarız. Yapılan araştırmalara göre sağlanacak 60 mm Tık fazla su nadasın yapılmasına gereklilik göstermez.

TOPRAK İŞLEMESİ NEDEN YAPILIR?

 1. Topraklarımızı iyi bir tohum yatağı hazırlamak için işleriz. İyi bir tohum yatağını ise, ancak tüm sürüm işlemlerini;
 • Zamanında,
 • Uygun derinlikte,
 • Uygun aletler ile yapmakla hazırlayabiliriz.
 1. Topraklarımızda tarla işlemlerini güçleştiren ve su tüketimine neden olan yabancı otları yok etmek için işleme yaparız.
 2. Toprakta su erozyonunu önlemek için topraklarımızı işleriz. Çünkü toprak işleme neticesinde toprak kabartılır. Yağan yağışların büyük bir kısmı yüzeysel akışa geçmeden toprakta tutulur. Özellikle ilk toprak işlemesini tarlanın meyiline dik olarak yaparsanız, yağış sularının oluşturduğu yüzeysel akışın sürüm neticesinde oluşan karıkçılarda tutulmasını sağlamış, toprağın su ile birlikte meyil aşağıya sürüklenmesini önlemiş olursunuz.

Yöremizde çiftçi tarlalarında yapılan araştırmalarla Hububat nadas tarım yönteminde iyi bir toprak işlemesi sonucunda dekardan 25 kg – 30 kg daha fazla ürün alınabileceği saptanmıştır.

TOPRAĞI NE ZAMAN VE HANGİ ALETLERLE İŞLEMELİYİZ?

 1. ANIZ BOZMA (İLK SÜRÜM)
 • Anız ne zaman bozulmalı?

Kurak yörelerde toprakların korunması ve çölleşme ile mücadele açısından hububat tarımında nadasa başlama zamanının önemi büyüktür.

Yöremizin Hububat – Nadas tarım yöntemi uygulanan alanlarında anız erken ilkbaharda (Mart ayı ortasında en geç Nisan ayı sonuna kadar), toprakta uygun tav bulunduğunda bozulmalıdır. Bu konuda “Mart on toprağa kon” Atasözü unutulmamalıdır. Bu sözdeki Mart 10, takvime göre 23 Marta tekabül etmektedir.

Yapılan çalışmalar, ilkbaharda nadasa başlamada gecikildikçe verimde de azalma olduğunu göstermiştir.

 • Anız hangi aletlerle Bozulmalı?

Anız bozma işleminde kullanılan sürüm aletlerini toprağı işlene biçimine göre;

 • Toprağı alt-üst eden sürüm aletleri (Normal kulaklı pulluk)
 • Toprağı yarı deviren sürüm aletleri / Kulağı küçültülmüş veya kesilmiş pulluk)
 • Toprağı alttan işleyen sürüm aletleri (Anadolu sabanı, çizel, graham pulluğu, dipkazan)

olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.

TOPRAĞI ALT – ÜST EDEREK İŞLEYEN SÜRÜM ALETLERİ

Toprağı alt – üst eden sürüm aletlerinden en yaygın olanı kulaklı pulluktur.

Çiftçilerimizin yakından tanıdığı bu pulluk mecbur kalınmadıkça anız bozma da kullanılmamalıdır.

Çünkü;

 • Organik madde ve bitki artıklarınca zengin üst toprağı derine gömer,
 • Organik maddece fakir ham toprağı yüzeye çıkarır.
 • Bitki artıkları bulunmayan, organik maddece fakir böyle topraklar yağmur suları ve rüzgarlarla kolayca taşınır. Yani erozyona uğrar.

TOPRAĞI YARI DEVİREN SÜRÜM ALETLERİ

Normal kulaklı pulluğun kulağının çıkarılarak bir payanda eklenerek kulağı küçültülmüş ve kulağı kesik pulluk yapılabilir. Bu aletle toprak yarı devrilerek sürülür. Böylece anız bozmada toprak yarı devrildiğinden erozyona dayanıklı bir toprak yüzeyi oluşur. Bu tip pulluk normal kulaklı pulluğa göre toprakta su tutulmasını arttırır ve erozyonu önler.

TOPRAĞI ALTTAN İŞLEYEN ALETLER

Toprağı alttan işleyen sürüm aletlerinin en önemlisi Anadolu sabanıdır. Bu alet atalarımızın asırlardır kullandığı karasabanın geliştirilmiş bir şeklidir.

 • Traktörle çekilir,
 • Toprağı alt – üst etmeden işler bundan dolayı da toprağın verimliliği korunmuş olur,
 • Anızı toprağa gömmez,
 • Yağmur sularının toprağa kolayca girmesini sağlar,
 • Tohum ekme derinliğinde toprağı tavlı kalmasını sağlar,
 • Anadolu sabanının iş genişliği de fazladır.

Bu nedenle aynı genişlikte tarlanın daha kısa zamanda ve daha az yakıtla sürülmesini sağlar.

Ankara Mülga Merkez Topraksu Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırma sonuçlarına göre:

10 Saatlik bir iş gününde:

Kulaklı Pullukla                                                42 Dekar

Kulağı Küçültülmüş Pullukla                           46 Dekar

Anadolu Sabanı ile                                         71 Dekar

sürülmektedir. Aynı aletlerin 10 dekar tarlanın sürümünde harcadıkları yakıt miktarı ise:

Kulaklı Pullukla Sürümde                                   16 Litre

Kulağı Küçültülmüş Pullukla Sürümde              15 Litre

Anadolu Sabanı ile Sürümde                             8 Litre

olmaktadır.

Görüldüğü gibi Anadolu sabanı ile sürümde, kulaklı pulluk la sürümün ancak yarısı kadar yakıt harcanmaktadır.

Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Çiftçinin El Kitabı / Prof. Dr. Orhan Doğan

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: