Bilim Nedir Sağlık

HÜCRE DUVARI

Tarafından yazılmıştır admin

Duvar, hücrenin ilk keşfedi­len kısmıdır. Yaklaşık 350 yıl önce İngiliz bilim insanı Robert Hook geliştirdiği mikroskop­la şişe mantarı kesitinde etrafı duvarla çevrili yapılar görmüş ve bunlara Latincede odacık anlamına gelen “cellulae” adını vermiştir. Duvar, insan ve hayvan hücrelerinde görülen bir yapı değildir. Mantar, bitki, bakteri hücrelerinde ve başka bazı canlılarda bulunur. Bazı canlıların hücre duvarı bulunurken, bazı hücrelerde bulunmamasının sebebi ise, hücrenin yaşadığı ortamdır.

Çok hücreli organizmalarda hücreler arasında görev dağılımı bulunmaktadır. Yani her hücre her işi yapmaz. Bunun en iyi örneği insan hücreleridir. Her hücrenin belli sorumlulukları vardır. Örneğin dokulara oksijen taşı­yan alyuvarlar bize saldıran bakteri ve virüslere karşı savaşmaz, çünkü savunma işini başka bir hücre grubu yani akyuvarlar üstlenmiştir. Hareket işi ise kas hücrelerine devredilmiştir. Böylece her hücre kendi alanında uzmanlaşmış ve görevini en iyi ya­pabilecek donanımlara sahip hale gelmiştir. Hüc­relerarası işbirliği ile hücreler her şeyi yapmaktan kurtulmuştur. İnsanlar ve hayvanlar hareketli oldukları için bulundukları ortamı değiştirebiliyor, yaşam için daha uygun yerlere geçebilmektedir. İnsan vücudu gibi trilyonlarca hücrenin yaşadığı dev bir orga­nizma için durum özetle bu şekilde. Ancak tüm canlılar bizim kadar şanslı değil. Bazıları hareketsiz (örneğin bitkiler), bazıları da sadece tek bir hücreden oluşmaktadır (örneğin bakteriler).

Bitkiler de insanlar gibi çok hücreli organizmalardır. Ancak insanda olduğu gibi iskelet ve hareket sistemleri bulunmaz. Bulundukları sabit ortamın olanaklarıyla yetinmek, doğanın olumsuz koşularına, şiddetli rüzgarlara, aşırı sıcağa, aşırı soğuğa dayanmak zorundalardır. Tek hücreli canlılar da, besin bulma, gerektiğinde savaşma, hareket etme, kendini savunma, dış dünyanın olumsuz etkilerine karşı iç düzenini koruma gibi her işi kendisi yapmalıdır. Üstelik tek hücreli canlılar her yerde bulunabilir. Açık havada, tarlada, yiyeceklerde, derimizin üzerinde, metal yığınlarında.

Bitki ve bakteri hücrelerinin sadece hücre zarı ile ko­rumak mümkün değildir. Çünkü, hücre zarı akışkandır ve mekanik koruma sağlanması beklenmez. Sürekli değişen dış etkenler nedeniyle zar dağılır ve hücre yok olur gider. Bu durum­da, dış koşullara bağlı acımasız sal­dırılarla karşı karşıya kalan hücreler yaşamak için ek donanımlara sahip olmak zorundadır. Bunların başın­da hücre iskeleti ve duvarı geliyor. Hücre duvarı, hücreyi sadece dış et­kenlere karşı korumaz, hücrenin bütünlüğüne zarar verebilecek iç etkenlere karşı da korur. Kısacası duvar hücreyi içeriden ve dışarıdan gelebilecek yıkımlara karşı savunur.

Canlılar sürekli gelişen, bü­yüyen ve değişen yapılardır. Çevreleriyle sürekli madde ve enerji alışverişi yaparlar. Gerekçesi ne olursa olsun çevresinden soyutlanmış ve madde alışverişi yapmayan hiç bir canlı yaşamını uzun süre sürdüremez. Bu yüzden canlılardaki hücre duvarı du­rağan değildir ve son derece dinamiktir. Metabolik olaylara engel teşkil etmez, aksine kolaylaştırır. Madde alışverişine izin veren özel kanalları bulunur. Hücre bölünmesi sırasında duvar da yeniden bölünür ve yeni hücreye göre şekil alır. Hatta bazı bakteriler duvar­larının şeklini bulundukları ortama uyum sağlayacak şekilde değiştirir. Bu ve benzeri durumlar duvarın moleküler düzeyde değişebildiğinin ve gerekti­ğinde yenilenebildiğinin göstergesidir.

Tüm hücrelerin duvarları aynı yapı­da ve sağlamlıkta değildir. Hücre duvarını oluşturan biyomoleküller, canlılara göre farklılık gösterir. Mantarlarda glukan ve kitin, bitkilerde selüloz ve lignin, bakterilerde ise peptidoglikan adı verilen makromoleküllerin oluşturduğu kompleks yapılar söz konusudur.

Hücre Duvarının İşlevleri

Hücre duvarının ana işlevi, hücrenin sertliğini ve sağlamlığını sağlamaktır. Bu, bitkilerin uzun boylu büyümesine izin verir ve fotosentetik reaksiyonları yönlendirmek için ışık enerjisi elde etmek için yaprakları tutar.

Hücre duvarlarının bir diğer önemli fonksiyonu, bitkiye fiziksel bir bariyer görevi yapar. Bitkilerin hücre duvarı yarı geçirgendir ve bazı maddelere izin verir ve besinlerin hücrenin içine girmesine izin verir. Bununla birlikte, patojenlerin bitki içine girmesine izin vermez. Bu, hastalıkların bitkilere bulaşmasını önlemeye yardımcı olur.

Hücre duvarları, hücre duvarları vasıtasıyla hücre-hücre sinyalizasyonunu teşvik etmeye yardımcı olur. Oligoasaritler olarak bilinen hücre duvarlarının bazı kısımları bitki hormonları olarak görev yapabilir. Bu bileşikler hücre duvarlarından oluşur ve bitki hormonu üretimini uyarır, bitkileri patojenik saldırıdan korur ve bitki hücrelerinde enzimatik değişiklikler meydana getirir. Hücre duvarları ayrıca su basıncındaki değişikliklere karşı direnç gösterir, böylelikle bitkiler sel ya da kuraklık dönemlerinde patlamaz ya da büzülmez.

 

KAYNAK:
Cabeen, M. T., Jacobs-Wagner, C.,
“Skin and bones: the bacterial cytoskeleton, cell wall, and cell morphogenesis” Th Journal of Cell Biology, Cilt 179, Sayı 3, s. 381-387, 5 Kasım 2007.
Albert, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P, Molecular Biology of the Cell, (5. Basım), Garland Science, Taylor and Francis Group, 2008. Levinson, W, Review of Medical Microbiology and Immunology, (9. basım), Lange McGraw Hill, 2008.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: