Bilim Nedir Son Makaleler

İDEAL GAZ DENKLEMİ

Tarafından yazılmıştır admin

Öncelikle gaz yasalarını özetlersek,

Boyle yasası: V ∝ 1/P (sabit n ve T de)

Charles yasası: V ∝ T  (sabit n ve P de)

Avogadro yasası: V ∝ n  (sabit n ve P de)

Gazların davranışını tek bir eşitlikte vermek için, bu üç farklı ifadeyi birleştirilebi­liriz:

VnT/P

V =RnT/P

veya

PV = nRT                                                                      

Burada R oranlı sabitidir ve gaz sabiti olarak adlandırılır. Eşitlik ideal gaz denklemi olarak adlandırılır ve dört değişken, (P, V, T ve n) arasındaki ilişkiyi verir. İdeal gaz, hacim-basınç-sıcaklık davranışı ideal gaz denklemi ile tamamen açıklana­bilen düşünsel bir gazdır. İdeal gazın molekülleri birbirini çekmez veya itmez. Gaz taneciklerinin kendi hacimleri, kabın hacmi ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir. Doğada tamamen ideal gaz olarak davranan herhangi bir gaz olmamasına rağmen, gerçek gazlar makul sıcaklık ve basınçlarda ideal gazlara yakın davranırlar. Bu nedenle, ideal gaz denklemi birçok gaz probleminin çözümünde kullanabilir.

Gerçek gazlara ideal gaz denklemini uygulamadan önce, gaz sabiti R yi ince­leyelim. 0°C (273,15 K) ve 1 atın basınçta, gerçek gazların çoğu ideal gaz gibi davranır. Deneyler, bu şartlar altında. 1 mol ideal gazın 22,414 L hacim kapladığını gösterir. 0°C ve 1 atm basınç koşullarına, standart sıcaklık ve basınç (nor­mal koşullar) adı verilir ve çoğu kez STP şeklinde kısaltılır. Eşitlik’den,

R = PV/nT

  = [(1atm)(22,414 )] / [(1 mol)(273,15 K)]

  =0,082057 L.atm / K.mol

İdeal gaz denklemi, bir gaz örneğinin, P, V, T ve n sindeki değişimleri içermeyen problemlerin çözümü içinde kullanışlıdır. Bazen, bir gazın basıncı, hacmi ve sıcaklığın­daki veya miktarındaki değişimlerle ilgilenilmesi gerekebilir. Koşullar değiştiğinde, ilk ve son koşullar dikkate alınarak değiştirilen ideal gaz denklemini kullanmalıyız. Eşitlik’ den,

R=P1V1/n1T1 (değişimden önce) ve R=P2V2/n2T2 (değişimden sonra)

Böylece,

P1V1/n1T1 = R = P2V2/n2T2                                         

Eğer n1=n2 ise (genellikle böyledir, çünkü normal olarak gaz miktarı değişmez) denklem aşağıdaki şekli alır.

P1V1/T1 = R = P2V2/T2                                   

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: