Bilim Güncel

ISI VE SICAKLIK

Tarafından yazılmıştır admin

Genelde kullanımları arasında farka dikkat edilmese de ısı ve sıcaklık terimleri farklı anlamlar taşır. Maddenin ısısı veya sıcaklığı, maddenin atomlarının veya moleküllerinin hareketiyle ilişkilidir. Bu hareket hızlandıkça maddenin sıcaklığı ve ısısı yükselir.

Bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde sıcaklığı yükselir. Isı enerjisi vermek demek cismi ısıtmak demektir. Isı enerjisi almaksa cismi soğutmak demektir. Bu enerji kimyasal bir tepkimeden, ışıktan, sürtünmeden gelir. Enerjinin bir biçimi başka bir biçime dönüştüğünde kaybolan enerji, genelde ısıya dönüşür.  Bir cismi ısıtmanın ya da soğutmanın yolu onu daha sıcak ya da soğuk bir cisimle ya da ortamla temas ettirmektir. Bu durumda soğuk olan cisim ısınır yani ısı enerjisi almış olur. Sıcaklıkları farklı iki cisim yalnız birbiriyle temas ederse, ikisinin de sıcaklıkları eşit oluncaya kadar sıcaklıkları değişmeye devam eder. Sıcaklıkları eşit olunca değişim durur. Sıcaklık bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir enerji değildir ve termometreyle ölçülür. Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF), Kelvin (K) ve Reaumur termometre çeşitleri vardır. Isı bir enerji türüdür. Başka enerjilere dönüşebileceği gibi başka enerjilerden de elde edilebilir. Maddeler katı, sıvı, gaz halinde bulunurlar. Maddenin bulunduğu halden başka bir hale geçmesine hal değiştirme denir. Katı haldeki maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Bu olayın tersine de donma denir. Bir maddenin erimeye başladığı anki sıcaklık derecesine o maddenin, o koşullardaki erime noktası sıcaklığı denir.

 

Isının maddede sebep olduğu değişiklikler ölçülse de ısı direk ölçülemez. Isı değişiklikleri genelde sıcaklık değişiklikleri olarak ölçülür. Sıcaklık, maddenin atomlarının ve moleküllerinin hareket enerji ortalamasının bir değeridir. Isı ise bu enerjinin toplamını ifade eder. Bu yüzden sıcaklıkta maddenin cinsi ve miktarı önemli değilken, ısı bunlara bağlıdır. Bir başka deyişle iki maddeye aynı miktarda ısı (yani enerji) verildiğinde, sıcaklık artışı bu iki maddenin miktarına ve cinsine bağlı olacaktır.

Plastikler Isınınca Erir

İnsan yapımı ilk plastiği 1862’de Alexander Parkes İngiltere’de yapmıştır. Selülozdan yapılan bu madde, ısıtılıp yumuşatılarak kalıba dökülüp soğuyunca, kalıbın şeklini alarak çıkıyordu. Bundan önce buna benzer bilinen tek madde Charles Goodyear’ın bulduğu işlenebilen doğal kauçuktur. Plastiklerin günümüzde geniş bir kullanım alanı vardır. Dünyada yılda 80 milyon ton plastik ürün kullanılır. Plastiklerin hammaddesi, ham petrol, gaz ve kömürdür.

Termal Kameralar (Gece görüş sistemleri)

Termal kameralar diğer kameralar gibi ışığa duyarlıdır. Bu duyarlılık gözle görülemeyen kızılötesi ışığa duyarlılıktır. Tüm maddeler gözle görülemeyen dalga boylarında ışık mı yayar. Mutlak sıfırın üzerindeki tüm maddeler sıcaklıklarıyla ilişkili olarak sahip oldukları enerjinin bir kısmını ışık olarak yayar.

Yayılan ışığın kaynağı işte bu ışımadan oluşmaktadır. Bu ışığın dalga boyu, insan vücut sıcaklığı civarındaki sıcaklıklar için kızılötesi ışımalardır. Maddenin sıcaklığı arttıkça yayılan ışığın sıcaklığı gözlerimizin duyarlı olduğu dalga boyuna yaklaşır. Bu sebepten çok sıcak cisimler ısındıkça renkleri de kızıldan sarıya doğru değişir. Kulaktan ateş ölçen termometreler de bu kızılötesi ışığa duyarlı oldukları için bu ölçümü yapar. Termal kameralar bu sebeplerden ısıya değil sıcaklığa duyarlı olarak çalışır.

İletken-Yalıtkan

Çorbaları karıştırmak için genelde tahta kaşık kullanılır. Çorbanın içindeki metal kaşık hızlı şekilde ısınacağından kullanımı rahat değildir. Bir cismin bir kısmına ısı verildiğinde ısı cisim boyunca yayılır ve iletilir. İletim hızına bağlı olarak cisimleri (ısıl) iletken ve yalıtkan olarak ayırırız. Isıyı iyi iletmeyen veya daha yavaş ileten yalıtkan bir kaplama evin kışın daha sıcak tutulmasını sağlar. Daha hızlı hareket eden sıcak moleküller, daha soğuk komşu moleküller ile çarpışarak onlara enerjilerini yani ısılarını aktarır. Bu yüzden ısının bir cisim boyunca hareketi en başta cismin türüne ve moleküllerinin ve atomların dizilişine bağlıdır.

Termometreler

Cisimler ısındıkça molekülleri ve atomları daha hızlı hareket eder. Hareketteki bu artış maddede genleşmeyle sonuç verir. 1 santigrat sıcaklık değişimi için bir cismin genleşme miktarı o cisim için değişmez ve o maddeye özeldir. Cıvanın bu özelliği kullanılarak bilinen termometre icat edilmiştir. İnce bir borudaki cıvanın seviyesi ilk önce suyun donma noktasında sonra da kaynama noktasında işaretlidir. Bu aralık 100 eşit parçaya bölündüğünde celsius termometresi yapılmış olunur.

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap

%d blogcu bunu beğendi: