Nedir Tarihçe

KARADA YAŞAM NASIL BAŞLADI?

Tarafından yazılmıştır admin

Evrimsel kanıtları geriye doğru izlemek pek kolay değildir. Ancak, ABD Oregon Üniversitesi’nden bir araştırmacı, bu güçlüğü yenmek üzere. Eğer başarabilirse, karada yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili kabul gören birçok tez altüst olacak.

İki jeolog ile birlikte çalışan paleobiyolog Jane Gray, Libya’da bulduğu kanıtlarla, varlığı bilinen kara bitkilerinin aslında, tahminlerimizden milyonlarca yıl daha önce yaşadıklarını ileri sürüyor.

Bilim adamları, bitkisel yaşamın ilk olarak okyanuslarda geliştiği konusunda hem fikir olmakla birlikte, denizden karaya geçişin, hangi zamana rastladığı kesinlikle bilinemiyor. Bir kurama göre, ilkel su bitkileri kıyı kenarlarına; örneğin, kayalara ya da med ve cezirden oluşan gölcüklerin kenarlarına geçtiler. Zamanla, okyanustan uzakta yaşayabilmek için, suyu daha uzun süre tutan kalın hücre duvarlarını geliştirdiler. Bir başka kurama göre de, bitkiler, karada yaşamaya başlamadan önce, deniz ortamından tatlı suya geçtiler.

Sınırlı sayıdaki megafosillerin (mikroskopsuz görülebilen fosiller) ışığında bitkilerin karaya göçü, bilim adamlarınca 400 milyon yıl öncesi olarak saptanmıştır. Buna karşın Gray, mikrofosilleri (Gray’e göre orta Ordovlician çağında yaşayan bitkilerin sporları) kanıt göstererek, bu sürenin 475 milyon yıl olduğunu ileri sürüyor. Gray’ın belirttiğine göre, çağı bilinen bir kayadan alınan sporlar, su bitkilerinde bulunmayan karasal özellikler taşıyorlar; fakat, hangi kara bitkilerinin bu sporları oluşturdukları bilinemiyor.

Araştırmacıya göre, Ordovlician çağını izleyen çağdaki sporlardan ve megafosillerden anlaşıldığı kadarıyla, Kuzey Afrika’daki bitki örtüsü, Kuzey Atlantik Bölgesi’ne kıyasla çok daha gelişmişti. Gray’ın bulgularından ve diğer tahminlerden öyle anlaşılıyor ki ilkel bitkiler karaya ilk kez Kuzey Afrika’dan çıktılar.

 

 

 

KAYNAK: Selence Digest

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: