Son Makaleler Tarihçe

KARANLIK ÇAĞ

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö 1590’dan sonra Ön Asya bir kargaşa dönemine girmişti. Akde­niz’den Basra Körfezine kadar olan bölgede yerel beylikler hüküm sürmek­teydiler. Eski önemini kaybetmekle birlikte, Babil, Terga ve Hattuşa gibi köklü krallık merkezleri varlıklarını koruyabilmişlerdi.

Yukarıda belirtildiği gibi merkezi gücün eksikliği, idari kurumların zayıflamasına ve yazılı belgelerin azalmasına yol açmıştı. Yazılı belgelerin azalması bu dönemle ilgili bilgileri sınırlandırdığından tarihçiler tarafından Karanlık Çağ olarak ele alınmasına yol açmıştır. Fakat arkeolojik ve kom­şu uygarlıkların yazılı belgelerinden hareketle bu dönem hakkında bilgiler edinilmektedir.

Bu bilgilerden elde edilen verilere göre; daha sonraki dönemlerde bölgedeki gelişmeler sırasında Mitannilerin ve Hiksosların ortaya çıkması­nın önemli bir payı olacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, bu dönemde böl­gede Kassitler önemli bir güç haline gelmişlerdi. Kuzey ya da kuzeybatıda ise Hurri-Mittanniler güç kazanmışlardı. Yukarı Mezopotamya’daki siya­sal ve sosyal karışıklıklar sonucu Hurri-Mitanniler bölgeyi etkilemeye baş­lamışlardı. Bunların doğuya doğru hareket etmesi, Suriye-Filistin bölgesi arasında oturan dağlı bir halkı Mısır’a doğru itmiştir. Daha sonra onlar Mı­sır’da Hiksos Sülâlesini kuracaktır.

Karışıklar içinde geçen ve yeni dengelerin oluştuğu bu dönem M.Ö. 15. yy ın başlarına kadar sürmüştür. Bu yüzyılda, tekrar güçlü krallıklar ve imparatorluklar ortaya çıkmaya başlar. Mezopotamya’nın kuzeyinde, Hurri boylarının yoğunlukta olduğu, küçük devletlerin başında Hint Ari kökenli Mitannilerin yer aldığı Hurri-Mitanni Konfedarasyonu görülmek­tedir.

Bu devletin ana merkezi; Mezopotamya’nın kuzey bölgesindeki Habur havzasında olup, başkenti ise, bugün yeri bilinmeyen Waşşugani idi. Yayılım alanı batıda Akdeniz’den, doğuda Zagroslara kadar uzanmaktay­dı. Mezopotamya’nın güneyinde ise, Babilonya merkezli Kassitlerin ege­menliği bulunmaktaydı. Mezopotamya’nın bu siyasal yapısının yanında, Mısır’da Hiksoslar ve Anadolu’da Hititler görülmekteydi.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: