Bilim Son Makaleler

KUANTUM MEKANİĞİ

Tarafından yazılmıştır admin

Bohr’un başarılı yaklaşımı ile helyum ve lityum gibi birden fazla elektron içeren atomların yayılma spektrumları açıklanamaz. Aynı şekilde, manyetik bir alan uygulanması sonunda hidrojen spektrumunda ortaya çıkan yeni çizgiler de açıklanamaz. Ayrıca elektronlunu dalga özelliklerinin keşfi, bir dalganın konumunu belirleme problemini de beraberinde getirmiştir. Dalganın uzayda yayılması, konumunun tam olarak belirlenememesi sorununu ortaya çıkarmıştır.

Elektronun olağanüstü küçük bir kütleye sahip olması, ikili doğasını (dalga tanecik) anlamayı daha da sorunlu hale getirmektedir. Bir dalga gibi davranabilen atom boyutunda taneciklerin konumunun belirlenmesine yönelik olarak, Alman fizikçi Werner Heisenberg, adı ile anılan ünlü Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya attı: Bir taneciğe ilişkin hem konum hem de momentum (kütle x hız) aynı anda tam olarak bilinemez. Başka bir deyişle, bir taneciğin momentumunun kesin bir şekilde ölçülebilmesi, o taneciğin konumunun daha az kesinlikle bilinmesi demek­tir. Hidrojen atomuna Heisenberg belirsizlik ilkesi uygulandığında, elektronun aynı anda hem momentumunun hem de konumunun kesin bir şekilde bilinebilmesinin mümkün olmayacağı görülür. Bu nedenle elektronun, tam olarak tanımlanmış yörüngelerde dönen bir tanecik olarak tasarlanması doğru değildir.

Şundan emin olunmalıdır ki Bohr, atomların anlaşılabilmesine büyük katkılarda bulunmuş, elektron enerjisinin kuantlaşmış olduğunu göstermiş ve bu gerçek inkar edilemez bir şekilde kabul görmüştür. Ancak, Bohr kuramı atomlardaki elektron davranışlarının tamamını da açıklayamamıştır. 1926 yılında, karmaşık bir matematiksel teknikten yararlanan Avusturyalı fizikçi Emin Schrödinger, Newton‘un makroskobik cisimleri için hareket yasalarına benzer bir şekilde, mikroskopik taneciklerin enerjile­rini ve genel davranışlarını betimleyen bir denklem geliştirmiştir. Schrödinger eşitliği olarak anılan bu eşitliğin çözümü, yoğun bir matematik bilgisini gerektirdiğinden, burada çözümüne ilişkin bir tartışma yapılmayacaktır. Ancak bu eşitliğin, elektron gibi küçük taneciklerin hem kütle (m) ile ifade edilen tanecik davranışlarını, hem de dalga fonksiyonu ψ (psi) ile ifade edilen dalga davranışını birleştirdiğini özellikle vurgulayalım.

Öte yandan dalga fonksiyonu parçacığın uzaydaki konumuna bağlıdır ve tek başına doğrudan bir fiziksel anlamı yoktur. Ancak, bir elektronun uzayda herhangi bir böl­gede bulunabilme olasılığı, dalga fonksiyonunun karesi ψ 2 ile doğrudan orantılıdır. Olasılık ile ψ 2 in ilişkilendirilmesi fikri, dalga kuramı yardımı ile ortaya çıkmıştır. Dalga kuramına göre ışığın yoğunluğu, dalga genliğinin karesi veya ψ 2 ile doğru orantılıdır. Buna göre foton yoğunluğunun en yüksek olduğu yer, fotonun bulunma olasılığının en yüksek olduğu, yani ψ 2 değerinin en yüksek olduğu yer olacaktır. Benzer bir yorumla ψ 2, bir elektronun çekirdek etrafındaki bulunabileceği yeri belli bir olasılıkla açıklayabilir.

Schrödinger denklemi, kuantum mekaniği (ya da dalga mekaniği) olarak adlandırılan yeni bir dönemi başlatmış, fizik ve kimyada çığır açmıştır. Günümüzde, Bohr’un hidrojen atomu analizini öne sürdüğü 1913 yılı ile başlayarak, 1926 ya kadarki, kuan­tum kuramı gelişmelerini kapsayan dönem “eski kuantum kuramı” olarak anılır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: