Son Makaleler Tarihçe

LUVİLER

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö. 3. bin yılın sonlarında Anadolu’ya gelen Hint Avrupalı halklar­dan olduğu kabul edilmektedir. Koloni Çağı öncesi Alişar ve Kültepe’de görülen arkeolojik Luvi etkilerinden söz edilmektedir. Bunun yanı sıra daha sonraki yazılı belgelerde de Luvice kelimelerle karşılaşılmıştır. Bu nedenle Luvilerin M.Ö. 2. bin yıldan önce Anadolu’daki varlıkları kabul edilmekte­dir.

Hititler Güney Anadolu’yu başlangıçta Luviya olarak adlandırıyor­lardı. Daha sonra Luvi tanrısı Tarhu’ya izafeten Tarhuntaşşa eyaletini kur­dular. Başkenti Konya-Hatip’te bulunan Tarhuntaşşa olan bu eyaletin sınır­ları kuzeyde Konya, batıda Antalya ve doğuda Mersin’e kadar uzanmak­taydı.

Luvicenin etkileri M.S. 6. yy.a kadar uzanmaktaydı. Eski Krallık zamanında Anadolu’nun güneyi Luviya olarak bilinmekteydi. Bilim adam­ları tarafından Hitit Hiyeroglifi olarak bilinen ve Ege’den Kuzey Suriye’ye kadar yayılan resim yazılarının ulaştığı bölgeden dolayı bu yazının Luvilere ait olduğu iddia edilmektedir. Bu nedenle kimi araştırmacılar bu yazıya “Luvi Yazısı” demektedirler. Hitit krallarının mühür baskılarında çivi yazılı isimlerinin yaranda hiyeroglif baskılarının da olduğu görülmektedir. İmpa­ratorluk dönemi Hitit Anıtlarında sıkça görülen bu yazıtların özellikle Geç Hititler zamanında Orta, Güney ve Güneydoğu’da yaygın olması dikkat çekicidir.

M.Ö. 16. yy.da doğudan batıya doğru hareket eden Hurriler Kizzuvatna olarak bilinen Çukurova’ya yerleşmişlerdi. Ancak Luvice isim­lerindeki -ss-, -nt-, -nd- soneklerinin Luvice olduğu ileri sürülmektedir. Bu tür yer isimlerinin Batı Anadolu’dan Yunanistan ve İtalya’ya kadar yayılmış olması Luvilerin bu bölgelerle ilişkisini ortaya koymaktadır. Luvilerin Yunanistan’a M.Ö. 1900 yıllarında geldikleri öne sürülmektedir. Ege Erken Tunç Çağı’nın kökenleri ile Batı Anadolu arasında irtibat kurulmaktadır. Bu nedenle Luvilerin Batı Anadolu’dan Yunanistan’a gittiği kabul edilmekte ve Yunanistan’ın ilk Hint-Avrupalılarının Grekler olmayıp Luviler olduğu ileri sürülmektedir. Grekçe’den önce “Proto-Luvice” adı verilen bir dil bu­lunmaktaydı.

Güney Anadolu’daki Luvi varlığı Eski Hitit Krallığı döneminde do­ğudan gelen Hurri göçleri ile batıya doğru sürüklenmişti. Bölgedeki Luviler Orta Anadolu’nun güneybatı kesimlerine sıkışmak zorunda kalmışlardı. Hititler tarafından Kizzuvatna olarak adlandırılan Çukurova’da bir süre Luvice ile Hurrice karışık bir şekilde kullanılmıştır. Luviya olarak adlan­dırılan bölge Antalya ile Mersin arasındaki bölge olmalıdır. Bu bölge daha sonra Hitit İmparatorluk döneminde Luvi Fırtına Tanrısı Tarhu’dan dolayı “Tarhu’nun Evi” anlamında “Tarhuntaşşa” adını almıştır.

Anadolu’nun güneyinde Luvi halkların varlığı M.S. VI. yüzyıla kadar sürmüştür.

Eskiçağ Uygarlıkları

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: