Bilim Güncel Nedir Son Makaleler

MADDENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Tarafından yazılmıştır admin

Saf maddeler bileşimleri ile olduğu kadar kendilerine özgü özellikleri ile de ayırt edilebilirler.  Bir fiziksel özellik, maddenin özelliği ya da kimyasal yapısı değiştirilme­den incelenebilir ya da ölçülebilir. Örneğin, bir buz kütlesini ısıtıp suya dönüşmesini sağlarken sıcaklık değişimini kaydetmek suretiyle buzun erime noktasını ölçebiliriz. Su sadece görünüş olarak buzdan farklıdır ama bileşim olarak bir farklılık yoktur. Bu bir fiziksel değişimdir ve su dondurularak tekrar buz haline dönüştürülebilir. Buna göre bir maddenin erime noktası fiziksel bir özelliktir. Benzer şekilde, helyum gazının havadan hafif olduğunu söylerken de maddelerin fiziksel özelliklerini karşılaştırıyoruz demektir.

Diğer taraftan, “hidrojen gazı oksijen gazı içinde su oluşturarak yanar” ifadesi hid­rojenin bir kimyasal özelliğini belirtir. Çünkü bu özelliğin gözlenebilmesi için kimyasal bir değişim olması gerekir ve bu değişim yanmadır. Değişimden sonra, çıkış maddeleri olan hidrojen ve oksijenin tüm özellikleri değişmiş, bunların yerini, kimyasal özelliği tamamen farklı olan su almıştır. Hidrojen ve oksijeni, kaynama ya da donmaya benzer bir fiziksel değişim yardımıyla geri kazanmak mümkün değildir.

Yumurtanın suda kaynatılmasıyla yumurtada kimyasal bir değişim gerçekleştirilir. Sıcaklık 100°C dolayına getirildiğinde yumurtanın hem sarısı hem de akı sadece fiziksel görünüşlerini değil, aynı zamanda kimyasal yapılarını da değiştirirler. Yumurta yenildi­ğinde, vücutta bulunan ve enzim olarak adlandırılan maddelerle etkileşerek tekrar deği­şime uğrarlar. Midede gerçekleşen bu olay da kimyasal değişime bir başka örnektir. Böyle bir olay sırasında nelerin olduğu, enzim ve gıda içeriğinin kimyasal özelliklerine bağlıdır.

Maddenin ölçülebilir özellikleri iki grupta toplanır: bunlar kapasite özellikleri ve şid­det özellikleridir. Kapasite özelliği’nin ölçülen değeri, söz konusu maddenin ne kadarı­nın dikkate alındığına, yani miktarına bağlıdır. Kütle, uzunluk ve hacim birer kapasite özelliğidir. Daha fazla madde daha fazla kütle demektir. Bazı kapasite özelliği değerleri birbirleri üzerine eklenebilir, örneğin, iki tane bakır paranın kütlesi, iki ayrı bakır paranın kütleleri toplamı kadardır. İki beher suyun işgal ettiği hacim, her iki beherde bulunan su hacimleri toplamına eşittir.

Şiddet özelliğinin ölçülen değeri, göz önüne alınan maddenin miktarına bağlı değildir. Sıcaklık bir şiddet özelliğidir. Aynı sıcaklıkta ancak farklı miktarlarda iki tane su dolu beher alalım. Bu iki beherdeki suyu daha büyük bir beher içine bir araya getirecek olursak, su miktarlarına bakılmaksızın sıcaklık başlangıç durumundaki ile aynı olur. Kütle ve hacimden farklı olarak, erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk gibi diğer şiddet özellikleri de toplanamayan özelliklerdir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: