Nedir Sağlık Son Makaleler

MİDE ÜLSERİ

Tarafından yazılmıştır admin

Tıp dilinde ülser çeşitli yaralar için de kullanılırsa da en fazla sözü edileni mide ülseridir.

Ülser, bir asit özelliği olan mide salgısının, çeşitli sebeplerle yaralanan mide dokusunu etkilemesi sonucu daha aşağılardaki dokulara kadar yürüyebilen bir yara meydana getirmesi ile ortaya çı­kar.

Ülsere her yaşta ve her meslek gru­bundaki insanda rastlanabilir ama en fazla görüldüğü yaşlar 20-50 arasıdır.

Ülserde soya çekimin de etken ol­duğu kuvvetli ihtimaller arasındadır. Ay­rıca, ülserin şişman ya da zayıf, uzun ya da kısa boylu kişilerde görüldüğü yolundaki çeşitli iddiaların da gerçekle ilgisi olmadığı yapılan araştırmalar sonucu or­taya çıkmıştır.

Ülsere yemek borusunun alt kıs­mında, midede, onikiparmak bağırsağının üst kısmında ve ince bağırsakta rast­lanabilir. Ülser genellikle tek olmakla birlikte hem midede hem de onikipar­mak bağırsağında aynı anda olduğu gö­rülmüştür.

Midedeki ülser yarasının genişliği (ÇAPI) ortalama 5 – 25 milimetre, derin­liği ise  6 – 20 milimetre arasında değiş­mektedir. Onikiparmak bağırsağında gö­rülen ülserlerin çapı 2-10 milimetre, de­rinliği ise 2 – 5 milimetre civarındadır. Zaman zamanda daha büyük ülser yara­larına rastlanabilir.

Ülser mide içi dokusundan başla­yarak daha derinlerdeki kas dokularına kadar inebilen, hatta mide ve bağırsak duvarlarının delinmesine bile yol açabi­len bir hastalıktır. Birden bire başlayıp hızla ilerleyen ülserler olduğu gibi, ya­vaş yavaş başlayıp, ağır ilerleyen ve uzun süre devam eden ülserler de vardır.

Ülser Neden Olur?

Mide, dokusu tarafından salgılanan sümüksü bir madde, midenin iç kısmını ince bir tabaka halinde kaplayarak, dokuları asidin eri­tici etkisinden korur. Bu salgılarda meydana gelecek herhangi bir aksaklık ya da gereğinden fazla asit salgılanması ülserin başlıca sebepleri arasındadır.

Midedeki asit fazlalığı ekşime ve kay­nama şeklinde kendini gösterir. Bu durum çok dikkatle takip edilmeli ve vakit kaybet­meden tedavi yoluna gidilmelidir.

Midenin fazla asit salgılaması bünye içi sebeplere ve özellikle ruhi etkilere ve heyecanlara bağlı olduğu kadar, yemeklerin hazırlanmasında kullanılan malzemenin cinsi ve düzen­li beslenme ile de ilgilidir.

Ayrıca mide ülserine, mideye rastlayan kuvvetli darbelerin de sebep olduğu anlaşılmış­tır.

Ülser Belirtileri:

Mide ülserlerinde en belli başlı belirti ağrıdır. Kemirici ve yakıcı bir özel­lik taşıyan ağrı kimi zaman kramp şeklinde de kendini gösterir. Ağrının süresi 15 dakika, bir saat ve hatta bazı hallerde daha da uzun sürebilir.

Bu ağrının hissedildiği yere göre, ülserin nerede olduğu da anlaşılabilir. Ağrı midenin üst kısmında ise mide ülseri, midenin sağında ise onikiparmak ba­ğırsağı ülseri, karnın orta kısmında ise ince bağırsak ülserini belirler.

 • Ağrının gelişi sindirim devreleri ile ilgilidir. Genellikle yemeklerden bir ya da 4 saat sonra başlar.
 • Ülser ağrılarının mevsimlerle de ilgisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ağrılar en fazla ilkbahar aylarında kendini gösterir. Ağrıyı meydana getiren sebeplerin başında soğuk, ayak ıslanması ve üşüme­si, sindirimi zor yiyecekler, süratli ve yeteri derecede çiğnemeden yemek yemek, üzüntü ve yorgunluk vardır.
 • Bulantı da zaman zaman görülen belirtiler arasındadır. Kusma, ağrı sırasında olabileceği gibi, daha fazla, yaranın etkisi ile midenin onikiparmak bağırsağına çıkış yolunun daralmasından da meydana gelebilir. Böyle durumlarda hasta bazen bir gün önce yediği yemekleri kusar. Bazı hallerde de tükürük salgısı artar veya midedeki asit salgısı çoğalır ve yemek borusundan yukarıya doğru çıkarak ağızda sulanma yapabilir.
 • Ülserde kabızlık da sık görülür. Ülser belirtilerinden biri de açık ya da gizli kanamadır. Yaranın kan damarlarını zedelemesi halinde ağızdan kusma ile birlikte kan geldiği de olur. Kan hemen mideden dışarı atılmışsa görünüşü taze kan özelliğindedir. Ancak bir süre mide de kalmışsa, salgıların etkisiyle rengi kahverengi olur. Kanın bağırsaklardan gelmesi halinde de hastanın dışkısı kömür siyahı bir renk alır. Bunlar tamamen açık kanamalar için belirtilerdir. Gizli kanamalarda ise bu tür belirtilerin hiç biri yoktur Ancak dışkının laboratuar belirtisinde ülserin kanama yaptığı anlaşılır.

Ülserin Teşhisi:

Hastalığın teşhisinde hastanın anlatacakları, klinik muayeneleri ve mide salgısının incelenmesi önemlidir. Bunların yanı sıra yapılacak röntgen muayenesi de ihmal edilmemelidir. Röntgende yüzde 95 oranında kesin teşhise varılacak sonuçlar alınabilmektedir.

Ülser Tedavisi Ve Dört Ana Nokta:

Ülser tedavisinde dört ana nokta üzerinde durulur :

 • Midede artan asidi giderici ve ağrıyı kesici ilaçlar.
 • Yarayı etkileyen yiyecek ve içecekleri bırakarak sıkı bir perhiz.
 • Tam bir dinlenme ve ruhi tedavi
 • Ameliyat
 • Asit fazlalığı ülserin ilerlemesine ve ağrının devamına yol açar. Tedavisi için mide içindeki asidi değiştiren ve bu arada asıl salgısını yavaşlatan ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar aynı zamanda ağrıyı da ortadan kaldırır.
 • Ülser tedavisinin önemli nokta­larından biri de perhizdir. Tedavinin başlangıcında hastaya birkaç gün sadece süt verilir. Daha sonra, sütün yanında ezme­ler, pirinç lapası, rafadan yumurta, kaymak, krema ve pelte gibi yiyecekler verilmeye başlanır. Ayrıca meyve suları ve bunu takiben de kızarmış ekmek, gevrek, kremalı çorba ve kek yiyecekler arasına eklenebilir.
 • Hastanın durumu düzeldikçe yemek çeşidi değiştirilebilir. Ancak bu konuda doktorun tavsiyesine tam uy­mak ve perhizle birlikte uygulanacak gı­da rejimini doktorun vereceği listeye gö­re yürütmek hastanın sağlığı açısından çok önemlidir.
 • Çeşitli hastalıkların tedavisinde olduğu gibi ülserin tedavisinde de istirahatın rolü büyüktür. Ülserli hasta hem bedenen, hem de ruhen dinlenmelidir Değişik bir havada tatil ve seyahat ülser­liler için bir tedavi şekli olabilir.
 • Ayrıca, hastanın tedavisinde ya­tıştırıcı ilâçların ve telkinin de önemli yeri vardır.
 • Ülserde uygulanan çeşitli tedavilerin başarılı olamadığı yerde son çare olarak ameliyata başvurulur. Ameliyatı gerektiren sebeplerden bir başkası da tıkanma ve kanamaların devamıdır. Ame­liyatta ya midenin küçük bir kısmı ya da büyük bir bölümü alınır.

Midenin Uzunlamasına Kesiti

1 – Yemek borusu 2 – Yemek borusunun mideye açıldığı yer 3 – Midenin alt ucundan onikiparmak bağırsağına açıl­dığı yer.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: