Son Makaleler Tarihçe

MISIR ESKİ KRALLIK DÖNEMİ (M.Ö 2686- 2125)

Tarafından yazılmıştır admin

Bu dönem 3.-8. Sülâleleri içermektedir.

3.Sülâle’nin ilk kralı Zanaht olmasına rağmen onun halefi olan Kral Coser (Zoser) bu hanedanlığın en ünlü hükümdarıydı. Bu kral Sakkara’da Basamaklı bir inşa ettirdi. Bu dönem, ekonomik alanda da güçlü bir dö­nemdir. Mısır’ın, siyasal sınırları ise, I. Çağlayan’ın güneyine kadar genişle­tilmiştir.

4.Sülâle dönemi büyük piramitleri ile önem kazandı. Hanedanlığın ilk kralı Snofru Dahşur’da iki piramit yaptırdı. Ondan sonraki yöneticilerin de piramit yapımına ağırlık verdikleri görülür. Bu dönemde de siyasal kar­gaşa ve değişiklikler yaşandı. Snofru zamanında Nubya’ya askeri seferler düzenlendi. (Bu seferler o dönemin resmi kayıtı olan Palermo Taşı’nda anlatılmaktadır). Snofru’dan sonra gelen Kral Keops (Kufu) döneminde ise, kralın adını taşıyan; dünyanın en büyük piramidi sayılan Keops Piramidi yapıldı. Bu yapı Giza çöl platosunda yer alır.

Uzmanlar, böyle bir piramidin yapımının, ancak köle ordularıyla ger­çekleşmiş olabileceğini düşünmüşlerdir. Antik kaynaklarda, Keops’un sal­tanatının bir tiranlık ve baskı dönemi olduğu belirtilmektedir. Onu izle­yen Kefren (Rahaef) ve Menkaure (Mikerinos) gibi firavunlar da büyük pi­ramitler inşa ettirdiler.

5.Sülâle dönemindeki en önemli gelişme, güneş dininin ortaya çıkma­sıdır. Dönemin ortalarına kadar, güneş Tanrısı Ra (Re)’nın etkisi artmış ve değişik siyasal gruplar, Ra’ya bağlılıkta birleşmişti. Ayrıca, bu dönemde meydana gelen bir başka değişiklik ise, taşra yöneticilerin statüsü idi. Daha önceleri taşra yöneticileri merkezden atanmaktaydı. Bu dönemle birlikte, yavaş yavaş yerel yöneticiler güçlenmiş ve feodelleşme başlamıştır. Feodelleşme ile birlikte merkezi otorite zayıflamıştır.

6.Sülâle dönemi ile ilgili bilgilerde artış görülür. Ancak bu bilgiler sistemsiz bir şekilde derlendiğinden karışıklık içindedir. Belgelerde Mısır’ın  komşu bölgelere seferler düzenlediği görülmektedir. Bu seferlerin yerlerin tam olarak belirtilmemiş olmasına rağmen, Delta’nın doğusu ile Filistin’in güneyine yapıldığı sanılmaktadır.

Bu sülâle yönetiminde merkezi gücün zayıflaması nedeniyle kurumlar, artık tanrılara ve feodal beylere boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Kral, dengeli bir iç politika sürdürmesi gerekmekteydi. Onun varlığı güçlü feodal beylerin sadakatine bağlıydı. Taşranın öneminin artmış olması; eyaletlerde bu dönem yapılan imar faaliyetlerinin çokluğundan anlaşılmaktadır.

II.Pepi çocuk yaşta tahta çıkınca annesi, siyaseti ve eyalet yöneticilerini belirlemede başlıca rolü oynadı. Bu yüzden, krallık merkezi büyük güç kaybına uğradı. Valilikler, artık babadan oğula geçmeye başlamıştı. Böylece yöneticiler, görev yaptıkları bölgeleri kendi mülkleri gibi görmeye başladılar.

6.Sülâlede başlayan ve 7. ve 8. Sülâlelerde de devam eden gerileme Eski Krallığın sonunu getirdi. Bu siyasal çöküntüye Nil Nehrinin, o dönemdeki yetersiz taşkınları da eklenince Eski Krallık çökmüştür.

Kaynak: Eskiçağ Uygarlıkları

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: