Bilim Son Makaleler

ORBİTAL ENERJİLERİ

Tarafından yazılmıştır admin

Atom orbitallerinin şekilleri ve büyüklükleri hakkında belirli bir bilgiye sahip olduğumuza göre, artık bunların birbirlerine göre enerjilerini ve bu enerji seviyelerinin atomlardaki elektron düzenlerini nasıl etkilediğini anlayabiliriz.

En = –RH (1/n2) e göre, hidrojen atomundaki bir elektronun enerjisi sadece baş kuantum sayısına bağlıdır. Buna göre hidrojen orbitallerine ilişkin enerjilerin aşağıdaki gibi artması beklenir.

1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < . . .

Hidrojen atomunun 2s ve 2p orbitallerine ait elektron yoğunluğu dağılımının farklı olmasına karşın, elektron bunlardan hangisinde yer alırsa alsın, aynı enerjiye sahip olacaktır. Hidrojen atomunun en kararlı hali, elektronunun 1s orbitalinde yer aldığı temel halidir. Bu orbitalde yer alan elektron, çekirdeğe en yakın konumda bulundu­ğundan çekirdek tarafından en sıkı şekilde tutulacaktır. Elektron 2s, 2p ya da daha yüksek enerjili orbitallerde bulunuyorsa, hidrojen atomu uyarılmış haldedir.

Hidrojen dışındaki çok elektronlu atomlara ilişkin enerji tablosu daha karmaşık­tır. Bu tür atomlardaki elektronların enerjileri, baş kuantum sayısının yanı sıra açısal momentum kuantum sayısına da bağlıdır.

Çok elektronlu atomlarda, 3d enerji düzeyi 4s enerji düzeyine çok yakındır. Bir atomun toplam enerjisi sadece orbital enerjilerinin toplamına bağlı değil, aynı zamanda bu orbitallerde yer alan elektronlar arası itme kuvvetlerine de bağlıdır. Buna göre, bir atomda 4s orbitalinin 3d orbitalinden önce doldurulması, toplam enerjinin daha düşük olmasına neden olacaktır.

Şekilde, çok elektronlu atomlarda atom orbitallerinin doldurulması sırası gösterilmektedir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: