Bilim Nedir Sağlık Son Makaleler

OTOFAJİ NEDİR

Tarafından yazılmıştır admin

Otojaji, hücredeki uzun ömürlü proteinlerin, hücre sitoplazmasının veya bütün haldeki organellerin yapı taşlarına ayrıştırılmasıdır. Bozulan hücrelerin geri dönüştürülmesi ve hücredeki ortamdan uzaklaştırılması için gerçekleşir. Kelime anlamı ise kendi kendini yemedir. Hücrenin açlıkla karşılaştığı fizyolojik durumlarda besin elde edebilmek için hücre içi molekülleri parçalayarak enerji elde etmiş olur.

Otofaji, otofagozom adlı keseciklerin yıkıma uğrayacak bileşenleri içine almasıyla gerçekleşir.

Otofaji bir süreçtir. Bu sürecin içerdiği temel aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Başlangıç: Otofajiyi tetikleyen koşullar oluştuğunda fagofor adı verilen zarsı bir yapı oluşmaya başlar. Fagofor, kaynağını otofagozomun bir öncülü kabul edilen fagofor oluşum merkezinden (PAS) alır.

 

  • Genişleme: Yapıya daha fazla lipit katılması fagoforun genişlemesini ve yıkılması hedeflenen materyalin içeri alınmasını sağlar.

 

  • Keseciğin Oluşumu: Fagoforu oluşturan lipit tabakasının iç ve dış katmanları birbiriyle uç uca birleşir ve biri içeride biri dışarıda olmak üzere belirgin iki zar oluşur.

 

  • Birleşme: Otofagozom memelilerde lizozomla , bitki ve mayalarda ise vakuolle ile birleşir. Lizozomdaki (ya da vakuoldeki hidrolitik) enzimler otofagozomun iç zarını parçalayarak içeride parçalanmayı bekleyen birleşenlere ulaşır.

 

  • Parçalanma ve Geri Dönüşüm: Sonuçta otofagozomun içindeki atık hücre bileşenleri bu enzimler tarafından parçalanarak temel yapı taşları olan moleküllere indirgenir. Sitoplazmaya bırakılan bu moleküller ya enerji kaynağı olarak ya da yeni hücre bileşenlerinin oluşumunda yapı taşı olarak kullanılır.

kaynak: http://www.the-scientist.com/ 

Yazar Hakkında

admin

Yorum Yap

%d blogcu bunu beğendi: