Kim Kimdir

OTTO STERN

Tarafından yazılmıştır admin

Bir süre önce gazeteler Nobel Ödülü kazan­mış 81 yaşında bir fizikçinin sinemada heyecanlı bir film seyrederken öldüğünü duyuruyorlar­dı. Haberlerde adı geçen Otto Stern idi.

Otto Stern 17 Şubat 1888 de Almanya’da yukarı Silezya’nın Sorau kasabasında doğdu. 4 yaşlarında iken ailesi Breslau’a göç etti. 1906 da Breslau Üni­versitesinde Fizikokimya öğrenimine başladı. 6 sene sonra, 24 yaşında aynı üniversitede doktorasını ta­mamlamış, Prag Üniversitesinde meşhur Einstein‘ın yanında çalışmalarına başlamıştı. 25 yaşında Zürich Üniversitesinde Fizikokimya özel doçenti oldu.

1914 den 1921 e kadar askerlik görevi süresi dışında Teorik Fizik özel doçenti olarak Frankfurt Üniversitesinde çalıştı. İlk yayınladığı çalışmalar, teorik fizikte, istatistiki termodinamik ve kuantum teorisi üzerine idi. 1920 sıralarında genel fizikle daha çok İlgilenmeğe başladı. 19. yüzyılın ikinci ya­rısında İngiliz Maxwell ve Avusturyalı Boltzman’ın geliştirdiği Gazların Kinetik Teorisi deneysel yoldan o zamana kadar kesinlikle doğrulanamamıştı. Moleküllerin hızını ölçmeyi ilk olarak Stern başardı. Bu deney ilimde Molekül ışınları diye isimlendirilen tekniğin doğuşu yönünden de ayrı bir öneme sahip­tir. Atomların hızları için Stern’in bulduğu ortalama değer (580 m/sn) Maxwell’in teorisi ile hesapla­nan değere yüzde birkaç farkla uyuyordu.

Stern-Gerlach Mıknatısı

Bunu takip eden bir sene içinde Stern, meslek­taşı Gerlach ile beraber bir başka Molekül ışınları deneyi yaptı. Kuantum mekaniğinin ilerlemesine de­rin tesiri olan bu deney, klasik fizikte çok garip gi­bi görünen uzaysal kuantalaşmanın gerçekliğini is­patlamaktan başka o zamana kadar gözlenmiş, fakat izah edilmemiş spektroskopik bulguların sırrını da çözüyordu. Stern ve Gerlach’ın bu deney için ilk defa kullandıkları özel yapıdaki mıknatıs bugün modern Molekül ışınları makinalarında kullanılmakta ve Stern-Gerlach mıknatısı olarak tanımlanmakta­dır.

Stern ayrıca maddenin ikili karakterini, dalga ve parçacık karakterlerini izah eden deneyler yaptı. Aynı mahiyette deneyler Davisson ve Germer ta­rafından elektronlarla yapılmıştı. Deney farklı küt­lede nötr, yani elektrik yüküne sahip olmayan atom­ların da hareketlerinin dalga ile temsil edilebildiğini açıkladı.

1923 senesinde Hamburg Üniversitesi Fiziki-Kimya profesörü olan Stern öğrencileri ile 10 sene için­de 30 ilmi yayın yaparak çok önemli neticeleri ilim dünyasına sunmuştu. İki sene kadar Stern ile ça­lışmış olan molekül ışınlarının büyük isimlerinden O.R. Frisch çalışmalarını şöyle anlatıyordu: «Stern ile 1930 dan 1933 e kadar çalışmak bahtiyarlığını elde ettim. Bu benim için harikulade bir eğitim ol­du. Yapacağımız bütün deneylerin esaslarını ilk ya­yınımızda belirttik ve takip eden 29 yayında oriji­nal problemlerin yanında çalışmalarımız sırasında meydana çıkan problemlere çözümler verdik. Hiçbir şey şansa bırakılmadı. Aletlerimizin en önemsiz gö­rünen parçalarını bile büyük bir dikkatle planlıyor, hazırlıyor ve kullanmadan önce kontrol ediyorduk. Böylece bir eğitimden geçen Stern’in öğrencileri son­raları dünyanın dört bir tarafında kendi okullarını başlatıp başarı ile devam ettirdiler».

Frisch’in bahsettiği öğrencilerin en meşhuru Mo­lekül ışınları tekniğinde yaptığı ilerlemelerle Stern’den bir sene sonra 1944 de Nobel ödülü kazanmış olan Isidor Isaac Rabi’dir.

Stern 1933 de Birleşik Amerika’ya göç etti. 1945’e kadar Pittsburgh’da Carnegie Teknoloji Enstitüsünde Fizik Araştırma Profesörü olarak bulundu ve bu tarihte emekli oldu. O tarihten beri San Francisco yakınında Berkeley’de yaşıyordu. Amerikan Milli Bilim Akademisinin, Amerikan Bilim Geliş­tirme Derneğinin, Felsefe Derneğinin asil, Danimarka Kraliyet Bilim Akademisinin de yabancı üyesiydi.

Yirminci yüzyılın başında hızlanan Bilimsel ve tek­nolojik gelişmede önemli payı olan fizikçilerin için­de Stern’in ismi hürmetle anılacaktır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: