Son Makaleler Tarihçe

PALEOLİTİK ÇAĞ (ESKİ TAŞ ÇAĞI)

Tarafından yazılmıştır admin

Yaklaşık M.Ö. 1 milyon- 15000 arası zaman dilimidir. Eski Taş Çağı adı verilen, bu dönem tarih öncesinin en uzun evresi­dir. İnsanın doğada ne bulduysa, onu toplayarak ve avlayarak hayatını sür­dürdüğü bir dönemdir. Antropolog Morgan’a göre, bu çağ bir “Vahşet Ça­ğıdır”.

Bu dönem; jeologların “son buzul dönem” olarak adlandırdıkları Ple­istosen Çağ’ın sonlarında yaşanmıştır. Bu çağda, insanların alet yapmaya başlamasıyla birlikte, ilk kültürler görülmeye başlar. Kuşkusuz, ahşap ve benzeri şeylerden aletler yapılmıştır. Ancak günümüze kadar, sadece taştan yapılan aletler kalabilmiştir. Fakat bu aletler de, ilk yapıldıkları yerde kul­lanıldıkları gibi kalmamış, yerleri değişmiştir. Buzulların erimesiyle sürük­lenmişler ve çoğu kırılmış bir şekilde ırmak, göl ve deniz yataklarına taşın­mışlardır.

Paleolitik Çağ Aletleri

Alet yapımı ile ilgili ilk örnekler Afrika’da görülmüştür. Bu yüzden, ilk insanların buradan dünyaya yayılmış olduğu görüşü öne çıkmıştır. Ço­ğunlukla uzmanlar; en erken taş alet endüstrisinin, Doğu Afrika’daki Tan­zanya’nın Olduwya Vadisi’nde bulunduğu görüşündedirler. Burada bulu­nan taş aletler üç buçuk milyon yıl öncesine tarihlenmektedir.

Olduwya taş alet endüstrisinin Avrupa ve Asya’da birçok kültürle ilişkisi görülmektedir. Demek ki; kıtalar arasında, Paleolitik Çağ’dan itiba­ren, kültürler arası etkileşim başlanmıştır.

EPİPALEOLİTİK/MEZOLİTİK ÇAĞ (ARA TAŞ ÇAĞI):

Yaklaşık M.Ö.15000- 8000 arası zaman dilimidir. Epipaleolitik ve Mezolitik çağları birbirinden ayırmak oldukça güç­tür. Bu yüzden uzmanların bazen bu kavramları birbirinin yerine de kullandığı görülür. Epipaleolitik, Son ya da Geç Paleolitik Çağı izleyen bir ge­çiş çağıdır. Kimi zaman Mezolitik (Arataş Çağ) ile iç içe geçmiştir. Bu dö­nemde Paleolitik Çağ özellikleri devam ederken, iklim koşullarının ılımanlaşmasıyla insan yaşayışı arasında paralel bir gelişim gözlenmektedir.

Mezolitik Çağ’da toplayıcılık ve avcılık sürdürülmüş fakat Paleolitik Çağ’da kullanılan kaba taş aletlerin yerini daha işçilikli küçük taş aletler almıştır. Henüz besin üretiminin olmadığı bu dönemde hayvan evcilleşti­rilmesi de görülmemektedir. Genellikle ilk evcilleştirilen hayvanın köpek olduğu ve bu dönemde evcilleştirildiği görüşü kabul edilmektedir. Mezolitik Çağ’ı Neolitik Çağ izlemektedir.

 

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: