Bilim Nedir Son Makaleler

PERİYODİK TABLO

Tarafından yazılmıştır admin

Günümüzde bilinen elementlerin yarısından çoğu 1800 ile 1900 yılları arasında bulunmuşlardır. O yıllarda kimyacılar çok sayıda elementin bir çok benzer özellikleri olduğunu görmüşlerdi. Elementlerin fiziksel ve kimyasal davranışlarındaki periyodik benzerliklerinin anlaşılması ve yapı ve özellikleri ile ilgili çok miktarda bilginin sınıflandırılması gerekliliği, periyodik tablonun oluşturulmasına yol açmıştır. Periyodik tablo benzer kimyasal ve fiziksel özellikleri olan elementlerin birlikte gruplandırıldıkları bir çizelgedir. Burada elementler atom numaralarına göre yatay periyotlarda, kimyasal özelliklerindeki benzerliklere göre ise dikey gruplarda sıralanmışlardır (atom numaraları element simge­sinin üzerinde gösterilmiştir). Atom numarası 111- 115 olan elementlerin son yıllarda sentezlenmiş olduklarına ve henüz adlandırılmadıklarına dikkat ediniz.

Elementler üç sınıfa ayrılabilir; metaller, ametaller, ve yarı metaller (metalimsiler). Metaller, ısı ve elektriği iyi delen elementlerdir, ametaller genellikle ısı ve elektriği iletmezler: yarı metaller ise metallerle ametaller arası özelliklere sahiptir. Periyodik tabloda görüldüğü gibi bilinen elementlerin çoğu metaldir; sadece 17 element ametaldir, sekiz element ise yarı metal sınıfındandır. Bir periyotta soldan sağa gidildikçe elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri metalden ametale doğru yavaş yavaş değişir. Periyodik tablo, elementlerin özellikleri arasında sistematik ilişkiler kurmamızı sağlayan ve kimyasal davranışları hakkında öngörüde bulunmamıza yar­dımcı olan kullanışlı bir araçtır.

Modern periyodik çizelge. Elementler, simgeleri üzerinde verilen atom numaralarına güre dizilmişlerdir. Hidrojen (H) dışında, ametaller çizelgenin en sağında bulunurlar. Çizelgenin aşırı geniş olmaması için, alt kısımda iki sıra halinde bazı met­aller ana çizelgeden ayrı olarak dizilmişlerdir. Aslında seryum’un (Ce) lantan’ı, toryum’un (Th) ise aktinyum’u (Ac) izlemesi gerekirdi. 1 – 18 grup gösterimi IUPAC tarafından önerilmiş olmasına rağmen yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu kitapta grup numaraları standart US gösterimi (1A-8A) ve (İB-SB) kullanılmıştır.

Elementler çoğu zaman toplu olarak periyodik tablodaki grup numaraları ile anılırlar (1A Grubu, 2A Grubu gibi); ancak, kolaylık açısından bazı element grup­larının özel isimler verilmiştir. /A Grubu elementleri (Li, Na, K, RbCs ve Fr) alkali metaller; 2A Grubu elementleri (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, ve Ra) toprak alkali metaller olarak adlandırılır. 7A Grubu elementleri (F, Cl, Br, I, ve Ar) halojenler ve 8A Grubu elementleri (He, Ne, Ar, Kr, Xe, ve Rn) asal gazlar ya da soy gazlar olarak bilinir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: