Güncel Nedir Yaşam

RUMİ TAKVİM, MİLADİ TAKVİM VE HİCRİ TAKVİM NEDİR? HİCRİ VE RUMİ TARİHİN MİLADİ TARİHE ÇEVRİMİ

Tarafından yazılmıştır admin

Hicri takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti esas alınarak hazırlanan takvimdir. Takvimin esas alındığı hicretin tarihi, Miladi 622 olduğundan, iki takvim arasında 622 yıl fark vardır. Ancak Hicri takvim kameri, yani ayın görünmesine göre düzenlendiğinden, bir yıl 354 veya 355 gün sürmektedir.

Miladi takvim ise bilindiği gibi güneşin hareketine göre düzenlenir ve bir yıl 365 gündür. Bu yüzden iki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark da 33 senede 1 yıllık farkı (daha doğrusu miladi yıla göre 1 Hicri yılın fazlalığı) doğurur ki bu durumda hicri tarihi Miladi’ye çevirirken aradaki 622 yıllık farkın yanı sıra, her 33 yıldaki 1 yıllık fark da göz önünde bulundurulur.

Hicri tarihin Miladi’ye çevrilişi(örnek) :

Hicri 1431 yılını Miladi’ye çevrilirse;

Önce hicri yıl 33e bölünür.

Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark (fazla) olduğunu ortaya çıkarmış olunur, yani :  1431:33 =43

Çıkan sayı çevireceğimiz  Hicri yıldan çıkararak, Miladi tarihle arasındaki fark (fazlalık) düzeltilmiş olunur:

1431-43 = 1388 yıl farkı alınmış Hicri tarihe,

Miladi tarihle arasındaki 622 yıl farkı eklenir: 1388 + 622=2010

Rumi takvimin başlangıç ayı, Avrupa’da kullanılan Julyen takviminde olduğu gibi Mart ayıdır. Rumi bir tarihi çevirirken, yılın başlangıç ayının rami 1334’e (1918) kadar Mart ayı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı resmi belgelerde, hatırat ve günlüklerde tarih, ay ve gün rakamla verilmektedir. Bu gibi durumlarda rakamla yazılan ayın, Mart birinci ay hesabı yapılarak çevrilmesi gerekir.Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıla kadar bütün resmi işler Hicri takvime göre yürütülmüştür. Ancak Hicri takvimde bir yılda 11 günlük farkın sorun yaratmasından dolayı, mali işlerde kullanılmak üzere “Mali Takvim”, diğer adıyla “Rami Takvim” kullanılmaya başlanmıştır. 1840’tan itibaren ise resmî kayıtların çoğunda Hicri takvimle Rami takvim birlikte kaydedilmiştir.

Mesela 23.7.1331 diye atılan Rumi bir tarihte “7” ile gösterilen ay, miladi 9. aya karşılık gelir. Bu uygulama Rumi 1334’e kadar geçerlidir; yılın ilk ayı 1333’ten, yani 1918den itibaren Kanunusaniye yani Ocak ayına çekilmiştir. Miladi yılın 365,2422 gün, Rumi yılın 365,25 gün olmasından doğan fark 1900 yılında 13 güne ulaşmıştı. Bu yüzden, Rumi tarih miladi tarihe çevrilirken Rumi 1333 (1917) yılına kadar olan çevrimlerde 13 gün eklenir. Osmanlı döneminde, bu sorunu ortadan kaldırmak için çıkarılan bir kanunla Rumi 15 Şubat 1332 tarihini izleyen gün 1 Mart 1333 olarak kabul edilmiş; böylece aradaki 13 günlük fark ortadan kalkmış,

1 Mart 1333 = 1 Mart 1917 olarak düzenlenmiştir.

Bir başla değişiklik de yılın başlayacağı ilk ayda olmuştur. Rumi takvimde ilk ay Mart ayı iken, 13 günlük farkın kaldırıldığı 1333 yılı Mart ayıyla başlamışsa da, o yıl 10 ay sürmüş; 31 Kanunuevvel (Aralık) 1333’te sona ermiştir. 1 Kanunuevvel (Ocak) 1334 = 1 Ocak 1918 yılın ilk günü olraka kabul edilmiş; böylece Rumi takvimde yılın başladığı ay, Miladi takvimdeki ay ve gün farkı ortadan kaldırılmıştır. Aralarında sadece net 584 yıllık zaman farkı vardır.

Rumi tarihin Miladi’ye çevrilişi (örnek) :

Rumi 1333 e kadar olan tarihlerde, tarihin yıl kısmına aradaki 584 yıllık fark eklenir, ay kısmına da 13 günlük gün fark eklenerek Miladi yıl bulunur.

Rumi 10 Temmuz 1324 tarihini Miladi’ye çevrilirse;

1324 + 584 =1908

10 Temmuz + 13 =23 Temmuz

Miladi 23 Temmuz 1908 olarak bulunur.

13 günlük farkın ay ismini değiştirdiği başka bir örnek:

Rumi 24 Temmuz 1331 tarihini Miladi’ye çevirelim:

1331 + 584 = 1915

24 Temmuz + 13 = 6 Ağustos, Miladi 6 Ağustos 1915 olarak bulunur.

1333’ten sonra çevrilecek Rumi tarihlerde yukarıda belirtildiği gibi günlük  fark ortadan kaldırıldığından, çevrilecek tarihin sadece yıl kısmına 584 yıl eklenerek Miladi tarih bulunur.

Rumi  29 Teşrinievvel 1339 tarihini Miladi’ye çevrilirse;

1339 + 584=1923

29 Teşrinievvel (Ekim) 1923.

 

KAYNAK :
NTV TARİH, Eylül 2010

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: