Bilim Son Makaleler

SIVI VE KATILARIN KİNETİK MOLEKÜL KURAMI

Tarafından yazılmıştır admin

Gaz moleküllerinin davranışlarını moleküllerin sürekli ve sabit gelişigüzel hareketlerine dayanarak açıklanırken kinetik molekül kavramını kullanılır. Normal sıcaklık ve basınçta (25°C ve 1 atm) gaz molekülleri arasındaki uzaklık, moleküllerin boyutlarına göre çok fazla olduğundan, moleküller arasında önemli bir etkileşim yoktur. Gaz molekülleri arasında çok büyük boşluklar bulunduğundan, gazlar kolayca sıkıştırılabilirler. Keza moleküller arasında güçlü çekim kuvvetleri yoktur ve bu nedenle gazlar içine koyuldukları kabın şeklini alacak biçimde genleşirler. Gazların normal koşullarda niçin çok düşük yoğunluklara sahip olduğunu, yine moleküller arasında ki çok büyük boşluk açıklayabilir.

Sıvılar ve katılar ise farklı bir konudur. Maddenin yoğun halleri (sıvı ve katılar) ile gaz hali arasındaki en temel fark moleküller arasındaki boşluktur. Sıvılarda, moleküller birbirine çok yakın olup, aralarında çok az boşluk bulunur. Dolayısıyla sıvıları sıkıştırmak gazları sıkıştırmaktan çok daha zordur ve sıvılar normal koşullarda çok daha yoğundur. Sıvıdaki moleküller, bir ya da daha fazla çekim kuvvetiyle bir arada tutulurlar. Sıvı molekülleri moleküller arası çekim kuvvetlerinden kurtulamadıklarından, sıvıların belli bir hacmi vardır. Ancak sıvılar, molekülleri birbirleri üzerinden kayabildiklerinden, akıcıdır ve içine kondukları kabın şeklini kolayca alabilirler.

Katılarda ise moleküller, hemen hemen hiçbir hareket serbestisi olmadan, belli bir konumda sabit tutulurlar. Birçok katı uzun sıralı bir düzen ile karakterize edilir ya da başka bir deyişle moleküller üç boyutlu bir yapıda düzgün bir şekilde dizilmişlerdir. Katılardaki boşluk sıvılardakinden de azdır. Katılar neredeyse hiç sıkıştırılamazlar, belli bir şekil ve hacme sahiptirler. Birkaç istisna dışında (en önemlisi su) bir maddenin katı halinin yoğunluğu daima sıvı halinin yoğunluğundan fazladır. Bu iki halin beraberce mevcut olduğu birçok durum vardır. Bir bardak suda (sıvı) yüzen bir buz kalıbı (katı) buna tipik bir örnektir. Kimyacılar bir maddenin bir sistemde bulunan farklı hallerine faz adını verirler. Yani yukarıdaki buzlu su, suyun hem sıvı hem de katı fazını içerir. “faz” terimini hem tek bir maddenin hal değişiminde, hem de bir maddenin birden fazla fazını içeren sistemlerde kullanılır. Çizelgede maddenin üç fazının karakteristik özellikleri özetlenmiştir.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: