Bilim Nedir Son Makaleler

STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ VE TEPKİME

Tarafından yazılmıştır admin

Bir tepkimenin entalpi değişimini, tepkimede alınan veya salınan (sabit basınçta) ısı miktarını ölçerek bulabilir. Tepkimeye giren maddelerin ve ürünlerin entalpi değerleri bilindiğinde tepkime entalpisi bulanabilir. Bir maddenin entalpisinin tam değerini ölçmemiz mümkün değildir. Ancak, entalpi değerleri, keyfi olarak seçilen bir referansa kıyasla belirlenebilir. Bu işlem coğrafyacıların belirli bir dağın veya yaylanın yüksekliğini vermede karşılaştıkları güçlüğü benzer. Tam bir yükseklik eşeli yapabilmeleri için nereyi referans alacaklardır, belki de dünyanın merkezini? Bu problemi aralarındaki ortak bir kabulle bütün yükseklik ve derinlikler için deniz seviyesini referans alarak çözmüşler ve deniz seviyesini “sıfır” metre kabul etmişlerdir. Benzer şekilde kimyacılar da entalpi için bir referans nokta belirlemişlerdir.

Entalpi hesaplamalarında “deniz seviyesi” ne benzer şekilde kabul edilen referans standart oluşum entalpisidir. (∆ol). Maddeler, 1 atm basınçta standart halde kabul edilebilir ve bu şartlarda standart entalpilerinden bahsedilebilir. “°” üst indisi standart I koşulu (1 atm), “ol” alt indisi ise standart oluşum entalpisini göstermek için kullanılır. Tanım olarak, en kararlı halinde bulunan bir elementin standart oluşum entalpisi sıfırdır. Oksijen elementini örnek olarak alırsak, 25°C ve 1 atm de oksijen molekülü (O2) diğer allotropu olan ozondan (O3) daha kararlıdır. Dolayısıyla ∆ol (O2) = 0 yazabiliriz. Ancak ozon için ∆ol (O3) = 0dır. Benzer şekilde 25°C ve 1 atm koşullarında grafit elmasa kıyasla daha kararlı allotroptur. Dolayısıyla ∆ol (C, grafit) = 0 ve ∆ol (C, elmas) ≠ 0. Elementler için bu referanstan dikkate alarak bir bileşiğin I oluşum entalpisini 1 atm basınçta bir bileşiğin elementlerinden oluştuğunda meydana gelen ısı değişimi olarak tanımlayabiliriz.  Standart hal sıcaklık için bir şart belirtmemekle birlikte, termonidamik verilerin çoğu 25°C da toplandığı için sıcaklık 25°C alınır.

Bir tepkimenin standart entalpisi ∆tep , 1 atm basınçta gerçekleşen tepkimenin entalpi değişimidir.

aA + bB →  cC + dD

Burada a, b, c stokiyometrik katsayılardır. Bu tepkime için ∆tep

tep = [col(C) + dol(D)] – [aol(A) + bol(B)]

tep = Σnol (ürünler) –  Σmol (tepkenler)

Burada m ve n tepkenlerin ve ürünlerin stokiyometrik katsayılarıdır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: