Brønsted asidni proton verebilen madde ve Brønsted bazı ise proton alabilen madde olarak tanımlanabilir. Bu tanımlar genel olarak asit ve baz tepkimeleri ve bunların özelliklerinin incelenmesinde yeterlidir. Eşlenik Asit-Baz Çiftleri…
Yazının Devamı